Abdij van Postel: pestkapellen versie 1 08072014

Tekst van Abdij van Postel: pestkapellen (https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/4223)

De pestkapellen, uit de 17de en de 18de eeuw, zijn gebouwd tegen de ringmuur.

In 1997 werden de pestkapellen, de ringmuur, de oude brouwerij, het poortgebouw, de kapittelzaal en de ontvangstzalen beschermd als monument en werd de abdijsite als dorpsgezicht beschermd. Al in 1936 werd de abdijkerk als monument beschermd. In 1955 werden de kloostergangen, de beiaardtoren, de grote en kleine sacristie en de eetzaal en oude bibliotheek als monument beschermd.

Historiek

Gezien de gunstige ligging van Postel op het knooppunt van belangrijke reisroutes, met name Leuven -'s Hertogenbosch en Breda - Keulen, bracht de abdij van Floreffe hier vermoedelijk tussen 1128 en 1138 een nieuwe stichting tot stand in de vorm van een polyvalente landbouwkolonie (hoeveklooster). In 1621 werd Rombout Colibrant gewijd als eerste abt (+ 1626) van de zelfstandige abdij Postel.

De pestkapellen dateren uit de 17de en 18de eeuw. De Sint-Jozefskapel heeft een jaarsteen met 1614, en werd gerestaureerd aan het begin van de jaren 1970 gerestaureerd en daarbij voorzien van een nieuwe gevel waarin een oudere gevel van een ander gebouw, die verdwenen was, werd geïmiteerd. De andere kapel is gedateerd door middel van jaarankers (1)719.

Beschrijving

In de tuin, aangebouwd tegen de ringmuur, staan de twee zogenaamde pestkapellen. Ze werden gebruikt als afzonderingsplaats voor kloosterlingen met een besmettelijke ziekte. Een ervan is duidelijk als woning ingericht geweest.

De kapellen zijn bakstenen constructies onder zadeldak (nok loodrecht op de ringmuur, Vlaamse pannen of kunstleien). De Sint-Jozefskapel heeft een barok getinte klokgevel en een jaarsteen "1614". De kapel is opengewerkt met rondboogvensters met ruitvormige ijzeren roeden in een gecementeerde omlijsting en met een korfboogdeurtje. Er zijn sporen van geschilderde, vegetale motieven op de muren te vinden. De vloer bestaat uit zwarte tegels. De andere kapel met jaarankers (1)719 heeft een tuitgevel met overhoekse topstukken, vlechtingen en een zandstenen wapenschild "Agnus Dei". De ten dele gedichte korfboogpoort werd vervangen door een rechthoekige deur onder houten latei.

Bibliografie

  • Beschermingsdossier DA002042, Abdij van Postel (S.N., 1997, digitaal dossier).

Bron: -
Auteurs:  Agentschap Onroerend Erfgoed

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed: Abdij van Postel: pestkapellen [online], https://id.erfgoed.net/teksten/160300 (geraadpleegd op 28-11-2020)