Duitse mitrailleurspost Molenbruggehoek

Tekst van Duitse bunker Dode Kreek (https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/216702)

Vrijstaande, bovengrondse betonnen militaire constructie, opgetrokken in een weide ten westen van de Rattevallestraat, net ten oosten van de Dode Kreek, ten oosten van de Groot-Noord-Nieuwlandpolder, ten noorden van het Riethof (Nieuwendammeweg 5 te Nieuwpoort) en de E40, ten zuiden van het Fort van Nieuwendamme.

Historiek

Grote Duitse mitrailleurspost, opgetrokken langs de Duitse '1. Stellung' ('Tranchée de la Branche' genoemd op geallieerde stafkaarten) ter hoogte van de Groot-Noord-Nieuwlandpolder. De Groot-Noord-Nieuwlandpolder ten westen van de Dode Kreek was geïnundeerd, het westelijke deel van de polder was in handen van de geallieerden. Ten westen van de Dode Kreek waren verdedigingswerken uitgebouwd, waaronder de 'Polderschanze' of 'Ouvrage de l’Anguille' (op Belgische stafkaarten), die iets ten noorden van onderhavige bunker gelegen was.

De mitrailleurspost, op de oostelijke oever van de Dode Kreek opgetrokken, is maar moeilijk waarneembaar op een luchtfoto van 13 mei 1917, wat wijst op goede camouflage. Volgens verschillende geallieerde stafkaarten was er een smalspoor aangelegd op deze oostelijke oever.

Beschrijving

Grote Duitse militaire constructie, opgetrokken aan de hand van betonstenen op een betonnen platform, die er aan alle zijden behalve de oostelijke zijde ongeveer 80 centimeter uitsteekt. De muren aan frontzijde (= westelijke zijde) zijn minimaal één meter tot anderhalve meter dik. Op het dak is een bijkomende betonnen laag aangebracht. De dakranden zijn afgeschuind en bevatten bovenaan ijzers, wellicht voor de bevestiging van camouflagenetten. Op het dak is begroeiing aanwezig, mogelijk oorspronkelijk aangebracht als camouflage. De constructie springt centraal aan frontzijde uit. In deze uitsprong zitten drie mitrailleursopeningen, gericht naar respectievelijk het noordwesten, westen en zuidwesten. Aan de twee zijkanten van de constructie zitten telkens nog twee mitrailleursopeningen. Aan de achterzijde (= oostelijke zijde) van de constructie zitten drie deuropeningen en twee schietopeningen. Er zijn nog restanten van een trap te zien, die eveneens opgetrokken was uit betonstenen. Ofwel vormen deze betonstenen de restanten van een drie meter lange losstaande muur, die volgens een plan uit de jaren 1930 van de 'Service Technique du Génie' tegenover de middelste toegang te situeren was. De constructie is onderverdeeld in meerdere ruimtes. De centrale deuropening geeft uit op een gang, die doorloopt tot de kleine kamer in de uitsprong. Hier en daar zijn nissen in de binnenmuren uitgespaard.

  • Koninklijk Legermuseum Brussel, Fonds C.D.H., Inventaire QGT nr 27, map 533, grondplan nr. 362.
  • Koninklijk Legermuseum Brussel, Collectie militaire luchtfoto’s Eerste Wereldoorlog (geraadpleegd in het Kenniscentrum In Flanders Fields Museum Ieper), Franse luchtfoto’s 13/5/1917 (dianummer 2458, FID 1847), 4/6/1917 (dianummer 2459, FID 1848), 5/12/1917 (dianummer 2461, FID 1850), Britse luchtfoto 2/10/1917 (dianummer 2463, FID 1852).
  • Koninklijk Legermuseum Brussel, Collectie militaire stafkaarten Eerste Wereldoorlog, Oost-Dunkerke (Plan Directeur Armée Belge), 20/1/1918, Ramscappelle (Plan Directeur Armée Belge), 20/3/1918.
  • Kenniscentrum In Flanders Fields Museum Ieper, Collectie militaire stafkaarten Eerste Wereldoorlog, Nieuport (Plan Directeur Armée Belge), 1/1/1918.
  • Domein Raversijde Oostende, Collectie militaire stafkaarten Eerste Wereldoorlog, Région de St Georges-Lovie (Plan Directeur Armée Belge), 22/5/1917; Nieuport (Plan Directeur Armée Belge), 1/11/1917; Stellungskarte f.d. Gruppe Nord, Blatt IX, 25/11/1917.
  • DESEYNE A. 2007: De kust bezet 1914-1918, Brugge.
  • LAMBRECHT E. 2013: Ten aanval. De strijd om de voorposten aan de IJzer, Brugge.

Bron: -
Auteurs:  Decoodt, Hannelore
Datum:


Je kan deze pagina citeren als: Decoodt, Hannelore: Duitse bunker Dode Kreek [online], https://id.erfgoed.net/teksten/162208 (geraadpleegd op )