Begin 20ste eeuw werd dit gebouw opgetrokken om de kunstcollectie van ridder Fritz Mayer van den Bergh tentoon te stellen. Het neogotisch enkelhuis heeft zowel een trapgevel als een lijstbekroning. De eerste bouwlaag wordt gemarkeerd door een hoge geprofileerde korfboogarcade op driekwartzuiltjes. Boven de deur prijkt een bas-reliëf dat de aanbidding der wijzen uitbeeldt. In het interieur zijn de zalen ingericht in verschillende stijlen.

Historiek

Het museum werd in 1901-04 in opdracht van de moeder van ridder Fritz Mayer Van den Bergh gebouwd door architect J. Hertogs om er de kunstcollectie van haar zoon in onder te brengen.

Het huis met de bijnaam 'De Drij Koningen' is een vrije kopie van de voormalige pastorie van Sint-Walburgis (afgebroken in 1884) en van een gevel in de Zakstraat.

Beschrijving

Het betreft een neogotisch enkelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder een leien zadeldak met dakkapellen. De trapgevel boven de drie linker traveeën telt acht trappen en een overhoeks topstuk. Boven de twee overige traveeën zit een lijstbekroning.

De eerste bouwlaag wordt geordonneerd door middel van een hoge geprofileerde korfboogarcade op geringde driekwartzuiltjes. Boven de kruisvensters en de deur zit een gesloten galerij van gekoppelde spitsboognissen met halfverheven beeldhouwwerk en driepassen. Boven de rechthoekige deur bevindt zich een laagreliëf in een spiegelbooglijst met de voorstelling van de aanbidding van de wijzen, geplaatst in 1902.

Op de tweede bouwlaag zitten kruis- en kloosterkozijnen op een doorlopende druiplijst. Daarboven bevindt zich een tweeledige top gemarkeerd door een verstekte druiplijst en sierankers.

De zuidelijke zijgevel is eveneens een trapgevel.

In de inkomhal hangt een medaillon met de beeltenis van Fr. Mayer Van den Bergh door L. Dupuis. De zalen zijn ingericht in diverse stijlen, deels met originele stukken uit de collectie, deels gereconstrueerd in neogotiek, Vlaamse renaissance, Lodewijk XVI.

  • Archief Onroerend Erfgoed Antwerpen, DA000674, Lange Gasthuisstraat 19, beschermingsdossier (F. Brenders, 1985)

Bron: -
Auteurs:  Brenders, Francis, Manderyck, Madeleine, Plomteux, Greet, Steyaert, Rita

Je kan deze pagina citeren als: Brenders, Francis; Manderyck, Madeleine; Plomteux, Greet; Steyaert, Rita: Museum Mayer Van den Bergh [online], https://id.erfgoed.net/teksten/163890 (geraadpleegd op 24-11-2020)