Info uit WOI databank overgezet

Tekst van Herberg Sanctuary Wood (https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/30866)

Café met museum met allerhande oorlogstuig (o.m. uitrustingsstukken en wapens). Vooral de driedimensionale foto's over de oorlog, die via kijkkastjes bekeken kunnen worden, zijn populair. Met café en kleine shop. Achter het museum bevinden zich nog (grotendeels authentieke) loopgraven met betonconstructies en schuilplaatsen, die deel uitmaakten van het 'Vince Street – Jam Row'-complex uit 1916. Er zijn ook nog authentieke boomstronken te zien, die tijdens de oorlog werden stukgeschoten, evenals vroege Duitse grafzerken.

Historische Achtergrond De familie Schier, de eigenaars van het café, behielden een deel van het loopgravensysteem na de wapenstilstand en bouwden er een museum uit. Achter het museum bevinden zich nog steeds de (grotendeels authentieke) loopgraven met betonconstructies en schuilplaatsen, die deel uitmaakten van het 'Vince Street – Jam Row'-complex uit 1916. Er zijn ook nog authentieke boomstronken te zien, die tijdens de oorlog werden stukgeschoten, evenals vroege Duitse grafzerken. Het huidige Hogebos is kleiner als zijn voorganger, dat 'Sanctuary Wood' heette en ook nog ten Z van de Canadalaan (pas na WOI aangelegd) liep.


Bron: -
Auteurs:  Decoodt, Hannelore
Datum:


Je kan deze pagina citeren als: Decoodt, Hannelore: Herberg Sanctuary Wood [online], https://id.erfgoed.net/teksten/164143 (geraadpleegd op )