Burgerhuis Villa Marie-Thérèse

Tekst van Burgerhuis Villa Marie-Thérèse (https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/11106)

Het burgerhuis "Villa Marie-Thérèse" is een bescheiden enkelhuis in strakke art nouveau, dat in 1903 werd ontworpen door architect Jos Bascourt in opdracht van de Naamlooze Maatschappij voor het Bouwen van Burgershuizen in het Oostkwartier.

Deze maatschappij was opgericht met als doel de nieuwe wijk Zurenborg te ontwikkelen. De maatschappij bouwde talrijke ensembles voor eigen rekening, die ze verhuurde of verkocht sleutel-op-de-deur. Het is duidelijk dat de maatschappij een stedenbouwkundige en architecturale stempel op de nieuwe wijk wilde drukken. Door hun investeringen in grote, opvallende ensembles in de centrale as door de wijk, bouwde de maatschappij de Cogels-Osylei uit tot het pronkstuk van Zurenborg.

Jos Bascourt is een opvallende aanwezige in de wijk Zurenborg, met realisaties in alle mogelijke stijlen. Deze woning is een kenmerkende Bascourt-constructie met geblokte, kleurrijk uitgewerkte bakstenen volumes, vermeerderd met constructieve natuurstenen elementen en smeedwerk in art nouveau.

De woning bestaat uit een brede venster- en een smalle deurtravee en telt drie bouwlagen. De lijstgevel, verspringend ter hoogte van de deurtravee, heeft een parement van gele baksteen met witte natuurstenen speklagen en rode baksteen voor banden en voor het siermetselwerk onder de kroonlijst. Hardstenen plint, houten kroonlijst op kleine schoren en risaliterend uitgewerkte venstertravee. Rechthoekige, gevarieerde muuropeningen met bewaard houten schrijnwerk dat gekenmerkt wordt door de typisch begin-20ste-eeuwse fijne roedeverdeling en door het gebruik van gekleurd glas in de bovenlichten. Op de eerste verdieping een fijn uitgewerkte erker op natuurstenen consoles, versierd met smeedijzeren sierankers en bekroond door het balkon van het bovenvenster.

In een verweerde glasmozaïek zijn een vrouwenbuste en de huisnaam verwerkt.

  • Stadsarchief Antwerpen, Bouwdossiers, 956 # 2786.
  • ELAUT A. & J. POSSEMIERS 1988: Op wandel door de belle époque, Brussel, 104-105.
  • VANHOVE B. 1978: De Art Nouveau-architectuur in het Antwerpse: een doorsnede, onuitgegeven licentiaatsverhandeling R.U.G., 45-46.

Auteurs:  Plomteux, Greet; Hooft, Elise
Datum:


Je kan deze pagina citeren als: Plomteux, Greet; Hooft, Elise: Burgerhuis Villa Marie-Thérèse [online], https://id.erfgoed.net/teksten/171625 (geraadpleegd op )