Duitse bunker

Tekst van Duitse bunker met open gevechtsstelling (https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/300952)

Bunker aan het noordwestelijke beginpunt van de Nieuwe Hazegraspolderdijk, ter hoogte van Zwart Huis. Langs deze dijk zijn verschillende betonnen militaire posten uit de Eerste Wereldoorlog bewaard. Iets ten westen van deze bunker is nog een betonnen telefoonpost uit de Tweede Wereldoorlog bewaard gebleven.

Historische beschrijving

De bunker is opgericht als onderdeel van de 'Hollandstellung', een verdedigingsstelling die de Duitse bezetter vanaf 1916 liet aanleggen uit vrees voor een geallieerde aanval vanuit het neutrale Nederland. Tussen de zee en Strobrugge (Maldegem) werd deze linie aangelegd door de Duitse marine, vanaf Strobrugge tot Vrasene door de Duitse landmacht. In de sector van de marine werden de constructies opgetrokken aan de hand van beton, dat gegoten werd binnen een houten bekisting. In deze sector bestond de 'Hauptkampflinie' uit een opeenvolging van steunpunten, min of meer parallel met de Belgisch-Nederlandse grens. Hierbij werd handig gebruik gemaakt van oude verdedigingswerken, die doorheen de eeuwen langsheen de grens waren aangelegd.

De desbetreffende bunker lag tussen het 'St├╝tzpunkt Wilhelm' (meer zuidwaarts) en het 'St├╝tzpunkt Bayern Schanze'(meer noordwaarts). Het betreft een type 'Mannschafts Eisenbeton Unterstand' of 'MEBU', dat meermaals werd opgetrokken door de marine. Kenmerkend is de open gevechtsstelling voor mitrailleurs bij de toegangen van de bunker, waarvan hier enkel nog het betonnen muurtje te lokaliseren is.

Beschrijving

Betonnen militaire constructie in de berm, met bijhorend betonnen muurtje bovenop de berm, op ongeveer zes meter ten oosten van de zuidoostelijke toegang. Op het dak is er ter camouflage grasbegroeiing aangebracht.

Aan beide zijkanten zijn er toegangen, bovenaan met baksteen opgetrokken, met trappen en een brede, geknikte gang. De zijmuren ter hoogte van de toegangen steken ietsje verder uit. In de binnenmuur zit ter hoogte van de noordwestelijke toegang een opening. In de zuidwestelijke muur zitten diverse openingen en een nis. Er zitten houten latten in de binnenmuren.

  • SAKKERS H., DEN HOLLANDER J. & MURK R. 2011: De Hollandstellung. Van Knokke tot Antwerpen. Stille getuige van de Eerste Wereldoorlog, s.l.
  • VAN GEETERUYEN A. & DE JONGH G. 1994: Hollandstellung. Van de kust tot Strobrugge, toen en nu, Shrapnel, 6.2, 1-64.

Bron: {'komt_uit': '-'}
Auteurs:  Decoodt, Hannelore
Datum:


Je kan deze pagina citeren als: Decoodt, Hannelore: Duitse bunker met open gevechtsstelling [online], https://id.erfgoed.net/teksten/175399 (geraadpleegd op )