Parochiekerk Sint-Coleta

Tekst van Parochiekerk Sint-Coleta (https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/18680)

Parochiekerk Sint-Coleta. Eenvoudige neogotische kerk opgetrokken in 1888-1890, gezien de bouwstijl toegeschreven aan architect A. Van Assche of een van zijn volgelingen. Voorgevel (noord) opgenomen in de straatwand tussen aanverwante neogotische constructies. Driebeukige basilicale kerk van vijf traveeën met niet uitspringend transept en driezijdig afgesloten koor van twee traveeën, onder leien zadeldak. Nadien toegevoegde achtkantige kruisingstoren met spits (leien) naar ontwerp van Gerard de Meyer en van 1911, ter vervanging van een voorlopige dakruiter aan de westkant.

Voorpuntgevel tussen versneden steunberen op arduinen plint in bossage. Spitsboogportaal onder dito venster met traceerwerk en een ronde topoculus. Rechthoekige zijportalen met latei op imposten onder spitsbooglicht. Typerende authentieke neogotische interieurschildering, daterend van 1901 en later, met een sterk symbolisch en decoratief karakter.

Mobilair: drie neogotische eikenhouten altaren waarvan Maria- en Coleta-altaar uitgevoerd in 1895 door Ed. van den Eynde; neogotische preekstoel; neogotisch koorgestoelte en twee biechtstoelen van 1913 door de gebroeders Todt.

  • Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen, Rijksdienst voor Monumenten en Landschapszorg, dossier 1191.
  • Stadsarchief Gent, Bouwaanvragen particuliere woningen, G12, 1887/ T/12.

Bron: BOGAERT C., LANCLUS K. & VERBEECK M. 1982: Inventaris van het cultuurbezit in Belgiƫ, Architectuur, Stad Gent, 19de- en 20ste-eeuwe stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4nc, Brussel - Gent.
Auteurs:  Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen; Verbeeck, Mieke
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Je kan deze tekst citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Parochiekerk Sint-Coleta [online], https://id.erfgoed.net/teksten/18680 (geraadpleegd op ).