Witte Molen

Tekst van Witte Molen (https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/41444)

Ronde, bakstenen windmolen van het bovenkruierstype, ingelijfd in een herbergensemble.

In de 15de eeuw wordt er reeds melding gemaakt van een molen op deze plaats.

Op de plaats van de Witte Molen stond vroeger een houten molen. Bij het begin van de Eerste Wereldoorlog in augustus 1914 staken de Duitsers hem bij de slag om Ourodenberg in brand. Deze houten molen stond eerst in Heist-op-den-Berg en was daar bekend onder de naam Plattenbosmolen. Hij dateerde van 1843 en verhuisde in 1882-1883 naar Aarschot.

De huidige bakstenen bovenkruier werd omstreeks 1920 gebouwd. Het dak en de wieken, afkomstig van de Everbergse molen, werden rond 1925 op de romp geplaatst. Kort na de Tweede Wereldoorlog was hij nog in gebruik, maar vanaf begin jaren 1950 werd elektriciteit als drijfkracht gebruikt.

Na de verkoop in september 1953 lieten de eigenaars de molen wit schilderen en gaven hem de naam de Witte Molen. Het molengebouw en de twee zijbeuken werden verbouwd voor handelsactiviteiten. De molen heeft een kruiwerk dat vrijwel uniek is in Vlaanderen.

  • Onroerend Erfgoed Vlaams-Brabant, beschermingsdossier DB000077, De witte molen, inventarisatiefiche (s.d.).

Datum:


Je kan deze pagina citeren als: : Witte Molen [online], https://id.erfgoed.net/teksten/187218 (geraadpleegd op )