Kapel van de Verlosser

Tekst van Kapel van de Verlosser (https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/43341)

Het betreft een kleine barokke constructie op een octogonale plattegrond, opgetrokken uit bak- en zandsteen en afgedekt met een gebogen piramidale bedaking uitlopend op een kleine peerspits.

Aan de buitenzijde zit een gevelsteen met blazoen en jaartallen 1692-1699, die refereert aan de bouwcampagne in opdracht van de heer van Neerlinter en zijn vrouw. De gevelsteen bevindt zich links van de geblokte korfboogvormige deuromlijsting onder druiplijst en bevat volgend opschrift: "Dese capelle hebben laten maeken H.J.F. De Trips VB ende Anne-Marie Hoen de Cartels ende Philippine de Spies de Bullesheim, Baronnes van Eys, vrye H. ende vrouwen tot Neerlinter, annis 1692 ende 1699".

Op deze plaats was sinds 1653 een grote volksdevotie ontstaan voor een kruisbeeld, dat oorspronkelijk tegen een eik hing. Op 28 november 1722 kende paus Innocentius XIII een volle aflaat toe aan de gelovigen die de kapel bezochten op een vrijdag tijdens de vasten. De site gevormd door de kapel en de omgevende bomen is ingericht als ontmoetingsplaats en had dan ook een belangrijke religieuze betekenis.

Meubilair: het schilderij van de Calvarie verkeert in slechte toestand; verder zijn er enkele beelden, onder meer een gepolychromeerd beeld van Christus Salvator Mundi (Verlosser) en een houten altaar met een met putti verfraaid houten, barok antependium.

  • Onroerend Erfgoed, digitaal beschermingsdossier DB000274, Houtig erfgoed Vlaams-Brabant fase A.2, 2011.
  • BETS P.V. 1868: Geschiedenis der gemeente Neerlinter naar wettige en meestal onuitgegeven stukken, Brabantse Geschiedkundige Dokumenten, s.l., 97-97.

Bron: -
Auteurs:  Agentschap Onroerend Erfgoed


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed: Kapel van de Verlosser [online], https://id.erfgoed.net/teksten/188606 (geraadpleegd op )