Boerenwoning

Tekst van Boerenwoning (https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/40277)

Haaks ten opzichte van de straat ingeplante boerenwoning, daterend uit het derde kwart van de 19de eeuw.

De woning werd kadastraal geregistreerd in 1863 in opdracht van landbouwer Benedictus Heyvaert. De hoeve werd immers volledig heropgebouwd na een brand op 14 augustus 1862. De boerenwoning werd op dat moment omringd door een hof ten zuiden en een boomgaard ten noorden en oosten. In 1892 registreerde het kadaster de vergroting van het woonhuis en de bouw van enkele vrijstaande bijgebouwen ten zuiden en oosten van de woning. Op hetzelfde moment werd een bakhuis geregistreerd ten zuiden van de hoeve, maar hiervan is de exacte bouwdatum onbekend. Ten slotte, volgens een kadastermutatie van 1938, verdween het bakhuis, werd het woonhuis uitgebreid en de stalling aan de straatzijde aangepast tot zijn huidige vorm.

Naar het zuidoosten georiënteerd woonhuis, opgevat als een boerenwoning van vijf traveeën en één bouwlaag, onder een pannen zadeldak. Rechthoekige muuropeningen met houten lateien en onderdorpels van blauwe hardsteen openen de gevels.

  • Archief Heemkundige Kring Soetendaelle, Heempraatje, het gehucht Terlinden – Molenwijk (ASSELMAN R., BIESEMANS F. & VERTONGHEN H. 1990).
  • Kadasterarchief Vlaams-Brabant, Mutatieschetsen en bijhorende mutatiestaten Merchtem, afdeling I (Merchtem), 1863/8, 1892/5 en 1938/18.

Bron: -
Auteurs:  Verhelst, Julie
Datum: 2017


Je kan deze pagina citeren als: Verhelst, Julie: Boerenwoning [online], https://id.erfgoed.net/teksten/195331 (geraadpleegd op 07-05-2021)