New Irish Farm Cemetery (Sint-Jan - WOI)

Tekst van New Irish Farm Cemetery (https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/201123)

Locatie

Ter hoogte van het kruispunt van de Hogeziekenweg met de Briekestraat, op circa 200m ten noorden van de ringbaan N38 en op circa 1 km ten noorden van de kerk van Sint-Jan, liggen 3 begraafplaatsen vlak bij mekaar: op het kruispunt zelf ligt “New Irish Farm Cemetery”, iets meer ten westen ligt 'Divisional Collecting Post Cemetery and Extension' en iets ten zuiden van deze laatste begraafplaats ligt het kleine 'La Belle Alliance Cemetery'. De omgeving is glooiend en naar het noorden toe landelijk.

Historische achtergrond

Deze begraafplaats werd geopend in augustus 1917, eens dit gebied dat tot nu toe steeds tegen de frontlijn gelegen was, als veilig beschouwd kon worden na de geallieerde vooruitgang op de zogenaamde 'Pilckem Ridge'. De begraafplaats werd gebruikt tot november 1917 en nog eens in april en mei 1918. Na de wapenstilstand werd de begraafplaats, die bestond uit 73 graven (perk I), uitgebreid met circa 4560 graven afkomstig uit de omliggende slagvelden en kleinere begraafplaatsen. Na de wapenstilstand werden er nog eens 6 Chinese arbeiders toegevoegd. Ongeveer 70% van de doden kon niet meer geïdentificeerd worden.

De begraafplaats lag naast de zogenaamde 'Boundary Road' (Briekestraat), nabij een boerderij die 'Irish Farm' genoemd werd. Het kruispunt met de Hogeziekenweg werd 'Hammonds Corner' genoemd.

De volgende begraafplaatsen werden ontruimd en naar hier overgebracht :

 • ADMIRAL'S CEMETERY (Boezinge)- Deze begraafplaats lag op het kruispunt van 'Admiral's Road' en 'Boundary Road' vlakbij 'No Man's Cottage'. De naam kwam van een nogal excentrieke zeeman die aan de '6th Division' toegevoegd was. Ze bevatte de graven van 19 militairen uit het Verenigd Koninkrijk die stierven in 1917 en 1918.
 • CANOPUS TRENCH CEMETERY (Sint-Juliaan)- Deze begraafplaats lag ten zuidwesten van Sint-Juliaan. Ze bevatte de graven van 12 manschappen van het '1st/5th Gloucesters' die stierven in augustus 1917.
 • COMEDY FARM CEMETERY (Langemark)- Deze begraafplaats lag ten zuidoosten van het dorp van Langemark, in de omgeving van de Steenbeek. Ze bevatte de graven van 29 militairen uit het Verenigd Koninkrijk die stierven in de periode juli-september 1917.
 • CROSS ROADS CEMETERY (Sint-Jan)- Deze begraafplaats aan het kruispunt in het dorp van Sint-Jan bevatte 2 groepen graven van samen 19 militairen uit het Verenigd Koninkrijk die stierven in juni en juli 1915.
 • FERDINAND FARM CEMETERY (Langemark)- Deze begraafplaats lag bij de Steenbeek halfweg tussen Sint-Juliaan en Langemark. Ze bevatte de graven van 15 militairen uit het Verenigd Koninkrijk die stierven in de periode augustus-oktober 1917.
 • FRANCOIS FARM CEMETERY (Langemark)- Deze begraafplaats lag bij een boerderij op circa 1500m ten oosten van Pilkem. Ze bevatte de graven van 23 militairen uit het Verenigd Koninkrijk die sneuvelden in de periode juli-oktober 1917.
 • FUSILIER FARM CEMETERY (Boezinge) - Deze begraafplaats lag iets ten westen van de weg van Ieper naar Pilkem. Ze bevatte de graven van 17 mannen van de '38th (Welsh) Division' die sneuvelden op 31 juli 1917.
 • FUSILIER FARM ROAD CEMETERY (Boezinge)- Deze begraafplaats lag circa 350m ten noordwesten van 'Fusilier Farm Cemetery'. Ze bevatte de graven van 14 mannen van de '38th (Welsh) Division' die sneuvelden in de periode 31 juli - 2 augustus 1917.
 • GLIMPSE COTTAGE CEMETERY (Boezinge)- Deze begraafplaats lag circa 220m ten noordwesten van 'Fusilier Farm Road Cemetery'. Ze bevatte de graven van 18 mannen van de '38th (Welsh) Division' die stierven in juli en augustus 1917.
 • IRISH FARM CEMETERY (Sint-Jan)- Deze begraafplaats lag net ten zuiden van de boerderij. De aanleg startte in mei 1915 door de '1st Royal Fusiliers'. Ze bleef in gebruik tot in september 1915 en tijdens enkele perioden tot januari 1918. Ze bevatte de graven van 54 militairen uit het Verenigd Koninkrijk.
 • LA MITERIE GERMAN CEMETERY (Lomme) - Deze begraafplaats lag iets ten noorden van het gehucht 'La Miterie'. Ze bevatte de graven van 8 militairen uit het Verenigd Koninkrijk die sneuvelden begin september 1918.
 • MANOR ROAD CEMETERY (Zillebeke)- Deze begraafplaats bevond zicht aan de stopplaats van de spoorweg circa 730 m ten zuidwesten van het dorp van Zillebeke. Ze bevatte de graven van 19 mannen van het '1st Royal Irish Fusiliers' die stierven in augustus 1916.
 • MIRFIELD CEMETERY (Boezinge)- Deze begraafplaats lag bij 'Mirfield Trench' op circa 270 m ten westen van 'Fusilier Farm'. Ze bevatte de graven van 16 militairen uit het Verenigd Koninkrijk (met uitzondering van één behoorden ze allen tot de 51st (Highland) Division) die sneuvelden in de periode juni - augustus 1917.
 • PARATONNIERS FARM CEMETERY (Boezinge)- Dit was een Belgische militaire begraafplaats op 800 m ten zuiden van Lizerne. Ze bevatte de graven van 13 militairen uit het Verenigd Koninkrijk die stierven in de periode december 1917 - maart 1918.
 • PILCKEM ROAD CEMETERY (Boezinge)- Deze begraafplaats lag op circa 275 m ten noordwesten van 'Fusilier Farm'. Ze bevatte de graven van 27 militairen uit het Verenigd Koninkrijk (waarvan 18 behoorden tot de 1st/5th Gordons) die sneuvelden in juli en augustus 1917.
 • ST. JEAN CHURCHYARD (Sint-Jan)- Het kerkhof van Sint-Jan bevatte de graven van 44 militairen uit het Verenigd Koninkrijk die stierven in de periode mei - december 1915.
 • SPREE FARM CEMETERY (Sint-Juliaan)- Deze begraafplaats lag 800 m ten zuidoosten van Sint-Juliaan. Ze bevatte de graven van 14 militairen uit het Verenigd Koninkrijk en 3 uit Nieuw-Zeeland die stierven in de periode augustus-oktober 1917.
 • VANHEULE FARM CEMETERY (Sint-Juliaan)- Deze begraafplaats lag op circa 800 m ten zuidwesten van Sint-Juliaan. Ze bevatte de graven van 22 militairen uit het Verenigd Koninkrijk en 1 uit Nieuw-Zeeland die stierven in augustus en oktober 1917.
 • YORKSHIRE CEMETERY, ZOUAVE VILLA (Sint-Jan)- Deze begraafplaats lag circa 180m ten oosten van de weg Ieper-Pilkem. Ze bevatte de graven van 22 mannen van het '6th King's Own Yorkshire Light Infantry' die sneuvelden in januari en februari 1916 en 2 van het '6th East Yorks' die stierven in augustus 1917.

Beschrijving

Grote, nagenoeg rechthoekige begraafplaats, met een oppervlakte van circa 14700m², ontworpen door Sir Reginald Blomfield met de medewerking van J.S. Hutton. De begraafplaats wordt deels omgeven door een bakstenen muur, afgedekt met witte natuursteen, aangelegd in verschillende niveaus volgens de glooiingen van het terrein. Via een witstenen brug over een brede gracht wordt het toegangsgebouw bereikt, dat opgetrokken is uit rode baksteen, afgewerkt met witte natuursteen, en dat 3 gangen bevat, waarvan de middelste afgewerkt is met onder meer een rondboog en koepel. Bovenaan staat te lezen: 'New Irish Farm Cemetery 1914-1919'. In en rond dit toegangsgebouw bevinden zich de landplaten, de metalen CWGC-infoplaat en het registerkastje.

Het met witte tegels geplaveide pad, dat vertrekt vanuit dit toegangsgebouw, leidt naar de 'Stone of Remembrance', die op een verhoogd perk staat waar de graven onregelmatig aangelegd zijn (perk I). Centraal tegen de noordmuur staat de 'Cross of Sacrifice' (type B) in het midden van een bakstenen, rondgebogen muur.

Behalve perk I zijn de andere 35 perken regelmatig aangelegd. Volgens het huidige register liggen hier 1449 geïdentificeerde en 3267 niet-geïdentificeerde doden begraven: 4356 doden uit het Verenigd Koninkrijk (waarvan er 3000 niet geïdentificeerd konden worden), 65 Australiërs (waarvan 26 niet geïdentificeerd), 258 Canadezen (waarvan 230 niet geïdentificeerd), 7 Indiërs (waarvan 4 niet geïdentificeerd), 23 Nieuw-Zeelanders (waarvan 5 niet geïdentificeerd), 6 Zuid-Afrikanen (waarvan 2 niet geïdentificeerd) en 1 Duitser. Er zijn 38 'special memorials' voor doden waarvan aangenomen wordt dat ze zich onder de niet-geïdentificeerden bevinden. Er zijn eveneens nog 30 'special memorials' en een zogenaamde 'Duhallow Block' voor doden uit andere begraafplaatsen, wiens graf echter niet meer teruggevonden kon worden wegens de vernielingen. Ze stierven allen in 1914, 1917 en 1918 en werden oorspronkelijk begraven in 'La Miterie German Cemetery' (Lomme), 'Francois Farm Cemetery', 'Vanheule Farm Cemetery' en 'Spree Farm Cemetery' (alle 3 Langemark).

 • Bezoekersinformatie Commonwealth War Graves Commission (nieuwe en oude registers).
 • JACOBS Mariette 1988: Naamstenen 1914-1918. 25 gedenkstenen opgericht tussen 1984 en 1988 ter herinnering aan het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog en aan het overlijden van Koning Albert, Brugge, Provincie West-Vlaanderen.
 • SCOTT Michael 1992: The Ypres Salient. A guide to the cemeteries and memorials of the Salient, Norwich-Norfolk.
 • Wereldoorlog I in de Westhoek [online] http://www.wo1.be

Bron: DECOODT H. & BOGAERT N. 2002-2005: Inventarisatie van het Wereldoorlogerfgoed in de Westhoek, project in opdracht van de provincie West-Vlaanderen, “Oorlog en Vrede in de Westhoek”, en Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Monumenten en Landschappen.
Auteurs:  Bogaert, Nele, Decoodt, Hannelore
Datum: 2004


Je kan deze pagina citeren als: Bogaert, Nele; Decoodt, Hannelore: New Irish Farm Cemetery [online], https://id.erfgoed.net/teksten/195818 (geraadpleegd op 06-05-2021)