Dragoon Camp Cemetery (Boezinge - WOI)

Tekst van Dragoon Camp Cemetery (https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/201095)

Locatie

Toponiem: Pilkem. Gelegen achter Kleine Poezelstraat nummer 2, in open, licht heuvelachtig landschap, op circa 2km ten oosten van Boezinge-dorp. Te bereiken via een 400m lang, kronkelend graspad. In de omgeving zijn nog meerdere Britse militaire begraafplaatsen.

Historische achtergrond

Net ten zuiden van de weg Boezinge-Pilkem lag 'Villa Gretchen', door de geallieerden 'Dragoon Camp' genoemd. Op 31 juli 1917, de eerste dag van de 'Slag om Pilckem Ridge' (Derde Slag om Ieper) werd deze plaats ingenomen door de '38th Welsh Division'. De begraafplaats, die oorspronkelijk 'Villa Gretchen Cemetery' heette, werd door de '13th Royal Welsh Fusiliers' aangelegd vanaf 9 augustus 1917 en werd gebruikt tot in oktober 1917. De naam veranderde in 'Dragoon Camp Cemetery'. Van de 66 graven behoren er 39 tot de Welsh Fusiliers en 15 tot artillerie-eenheden.

Beschrijving

Alternatieve naam: Villa Gretchen Cemetery; House 10 Cemetery

'Dragoon Camp Cemetery', ontworpen door A.J.S. Hutton, is een kleine begraafplaats met rechthoekig, langwerpig grondplan (circa 532m²) en omgeven door een lage bakstenen muur met witstenen dekstenen. Het terrein van de begraafplaats is genivelleerd. De toegang bestaat uit 2 witstenen trapjes met links en rechts 2 hoekige bakstenen zuilen, waarin 3 witstenen landplaten en een plaat met de ingegrifte tekst 'Dragoon Camp Cemetery MCMXVII' ingewerkt zijn. De 'Cross of Sacrifice' (type A1) staat aan de oostkant. Alle grafstenen, verdeeld over 2 onregelmatige rijen en behorende tot 1 perk, zijn naar het oosten gericht.

Op 'Dragoon Camp Cemetery' liggen 66 Britse militairen begraven, waarvan 10 niet geïdentificeerd konden worden. 1 militair behoorde tot de luchtmacht.

  • Bezoekersinformatie Commonwealth War Graves Commission (nieuwe en oude registers).
  • SCOTT Michael 1992: The Ypres Salient. A guide to the cemeteries and memorials of the Salient, Norwich-Norfolk.

Bron: DECOODT H. & BOGAERT N. 2002-2005: Inventarisatie van het Wereldoorlogerfgoed in de Westhoek, project in opdracht van de provincie West-Vlaanderen, “Oorlog en Vrede in de Westhoek”, en Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Monumenten en Landschappen.
Auteurs:  Bogaert, Nele, Decoodt, Hannelore
Datum: 2004


Je kan deze pagina citeren als: Bogaert, Nele; Decoodt, Hannelore: Dragoon Camp Cemetery [online], https://id.erfgoed.net/teksten/195825 (geraadpleegd op 09-05-2021)