Coxyde Military Cemetery (Koksijde - WOI-WOII)

Tekst van Coxyde Military Cemetery (https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/201188)

Locatie

Gelegen langs de Robert Vandammestraat, op circa 800m ten noordwesten van de kerk van Koksijde-Dorp. Het dienstgebouw van de begraafplaats heeft het adres Robert Vandammestraat 92. Vlakbij bevindt zich een militair domein. De begraafplaats wordt grotendeels omgeven door bos en duinen.

Historische achtergrond

Koksijde bevond zich tijdens ‘den Grooten Oorlog’ op een 10-tal km achter het front. Het dorp werd als rustplaats voor de troepen gebruikt en nu en dan door de artillerie beschoten. De begraafplaats, op een relatief veilige afstand van het front gelegen, was oorspronkelijk door de Fransen aangelegd. De Britse doden, omgekomen tijdens de Britse bezetting van de sector Nieuwpoort in de periode juni – november 1917, moesten er vooral 's nachts begraven worden. De Fransen keerden in december 1917 terug naar de sector Nieuwpoort en namen de begraafplaats opnieuw in gebruik. In 1918 werden hier ook Britse doden van de zeemacht uit basissen bij Duinkerke begraven.

Na de oorlog werden nog 54 Britse doden naar hier overgebracht uit geïsoleerde graven (10) en uit kleinere begraafplaatsen in de omgeving: Furnes Road British Cemetery Coxyde (19) en Oosthoek Military Cemetery Adinkerke (25). De Franse graven werden na de oorlog verwijderd.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de begraafplaats opnieuw gebruikt: hier werden Britse militairen begraven, die vielen tijdens ‘Operatie Dynamo’ in mei – juni 1940. Ook werden er 45 militairen van de luchtmacht begraven, die vooral in 1944 door Duitse jachtvliegtuigen of luchtafweer werden neergehaald.

Volgens het huidige register liggen er 1672 doden begraven, waarvan 1517 uit de Eerste Wereldoorlog en 155 uit de Tweede Wereldoorlog. Voor de Eerste Wereldoorlog zou het gaan om 1453 doden uit het Verenigd Koninkrijk (waarvan er 9 niet geïdentificeerd konden worden), 18 Australiërs, 15 Canadezen, 19 Nieuw-Zeelanders, 2 Zuid-Afrikanen en 10 Duitsers (waarvan 6 niet geïdentificeerd). Van de 155 Britse doden uit de Tweede Wereldoorlog konden er 22 niet geïdentificeerd worden. Minimum 1 dode wordt herdacht met een 'special memorial', omdat zijn graf door artilleriebeschietingen danig vernield raakte, dat het niet meer exact gelokaliseerd kon worden.

Er zijn 3 Britse doden begraven die terechtgesteld werden wegens desertie en het neerschieten van een overste in dronken toestand.

De dichter Lt. Thomas Ernest Hulme van de ‘Royal Marine Artillery Naval Siege Battery’ ligt hier begraven. Hij werd op 34-jarige leeftijd op 28 september 1917 te Nieuwpoort gedood. Hulme was filosoof, criticus en dichter die het vrije vers introduceerde in de Engelse poëzie. In december 1914 trad hij in het leger. Hij raakte gewond in april 1915 en kwam eind 1916 bij een batterij van de R.M.A. in Oostduinkerke terecht. Daar raakte hij dodelijk gewond bij een granaatinslag. Hij verdedigde de Britse deelname aan de oorlog met uitspraken als: "the liberties of Europa can only be preserved by fighting" en "there is nothing to do but keep on".

Coxyde Military Cemetery werd ontworpen door Edwin Lutyens (hoofdarchitect) en Major G.H. Goldsmith (uitvoerend architect).

Beschrijving

De begraafplaats heeft een vierhoekig grondplan, met een oppervlakte van 7750m². Aan de noordkant stijgt het terrein. Het geheel wordt omheind met een afsluiting, deels voorafgegaan door een sparrenhaag, deels met klimop begroeid. De begraafplaats kan bereikt worden via een lang, smal graspad. Aan straatzijde wordt dit pad afgesloten met een smeedijzeren hekken geflankeerd door 2 witstenen muren met daarop 'Coxyde Military Cemetery' en '1914-1918' en '1939-1945'. Op het einde van het graspad wordt de toegang tot de begraafplaats geflankeerd door 2 pijlers uit witte natuursteen bekroond met een urne, met het opschrift 'Coxyde Military Cemetery' en 'MCMXVII-MCMXIX'. Links en rechts van de toegang staat een schuilhuisje, opgetrokken met baksteen en witte natuursteen, afgewerkt met rondbogige openingen en een tentdak. Hier zijn het registerkastje en de landplaten op een rechtopstaande, vrijstaande gedenksteen. Links van de toegang ligt de metalen informatieplaat op een lage, schuine tafel. Vlakbij de toegang bevindt zich de 'Stone of Remembrance'. Centraal achteraan op de begraafplaats (noordkant) staat het ‘Cross of Sacrifice’ (type A). De graven liggen verspreid over 6 perken. Her en der staan houten zitbanken. De begraafplaats wordt getooid met bloemperken en jonge eiken.

  • Bezoekersinformatie Commonwealth War Graves Commission (nieuwe en oude registers).
  • Gemeentelijke Archiefcommissie Koksijde 2004: Koksijde - St.-Idesbald - Oostduinkerke - Wulpen. 60 jaar na de bevrijding 1944. 90 jaar na het begin van de oorlog 14- 18, Koksijde.
  • HOLT, Tonie & Valmai 2003: Major & Mrs Holt's Battlefield Guide to the Ypres Salient, London, Leo Cooper.
  • Casualty Details, individuele fiches van de Commonwealth-doden, [online] http://www.cwgc.org/cwgcinternet/search.aspx (geraadpleegd op 11 juni 2004)

Bron: {'komt_uit': 'DECOODT H. & BOGAERT N. 2002-2005: Inventarisatie van het Wereldoorlogerfgoed in de Westhoek, project in opdracht van de provincie West-Vlaanderen, “Oorlog en Vrede in de Westhoek”, en Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Monumenten en Landschappen.'}
Auteurs:  Bogaert, Nele, Decoodt, Hannelore
Datum:


Je kan deze pagina citeren als: Bogaert, Nele; Decoodt, Hannelore: Coxyde Military Cemetery [online], https://id.erfgoed.net/teksten/195966 (geraadpleegd op )