Gedenkzuil militaire en burgerlijke doden (Bovekerke - WOI-WOII)

Tekst van Oorlogsgedenkteken (https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/208831)

Gedenkzuil links vóór de kerk van Bovekerke, bij het kerkhof, langs de Werkenstraat. In de onmiddellijke omgeving nog diverse relicten in verband met de Eerste Wereldoorlog.

Deze gedenkzuil herinnert aan de militaire en burgerlijke doden van Bovekerke van de Eerste en de Tweede Wereldoorlog.

Beschrijving

Binnen een omheining afgebakend met haagjes staat een obelisk op een meerdelige, geprofileerde en naar boven toe versmallende vierkantige sokkel met kroonlijst. Alles in hardsteen opgetrokken.

Op de obelisk: uitgehouwen en wit beschilderde letters, klaverkruis en palmtak, 'Hulde aan de helden van Bovekerke'. Op de sokkel: op de voorkant 'Soldaten', de namen; op de rechterkant 'Burgerlyke Slachtoffers', de namen W.O. I, 'Oudstryders', de namen; op de linkerkant 'Burgerlyke Slachtoffers '40-'45, de namen, 'Oudstryders '14-'18', de namen; op de achterkant 6 foto's op porselein en de namen. Alle namen zijn vergezeld van hun sterfdatum en ongeveer chronologisch gerangschikt.

Uitvoering: Bossaert & Delameilleure, Woumenstr., Diksmuide (gesigneerd)

H. 357 cm x Br. 262 cm x D. 251 cm

  • JACOBS M. 1996: Zij, die vielen als helden... Inventaris van de oorlogsgedenktekens van de twee wereldoorlogen in West-Vlaanderen, deel 2, Brugge.

Bron: WOI Relict (1272): Gedenkzuil militaire en burgerlijke doden (Bovekerke - WOI-WOII)
Auteurs:  Decoodt, Hannelore; Bogaert, Nele
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Je kan deze tekst citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Oorlogsgedenkteken [online], https://id.erfgoed.net/teksten/196039 (geraadpleegd op ).