Vlamertinghe New Military Cemetery (Vlamertinge - WOI)

Tekst van Vlamertinghe New Military Cemetery (https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/201140)

Locatie

Gelegen langs de Bellestraat, te bereiken via wandelpad tussen huisnummers 89 en 91, op circa 300m ten zuiden van het kruispunt met de N38 en op circa 800m ten zuiden van de kerk van Vlamertinge. Omgeving bestaat deels uit bebouwing en is vlak.

Historische achtergrond

Deze begraafplaats werd gestart in juni 1917, toen een uitbreiding van 'Vlamertinghe Military Cemetery' wegens plaatsgebrek niet meer mogelijk was en als voorbereiding op het grote offensief ('Derde Slag bij Ieper'). De begraafplaats bleef in gebruik tot oktober 1918. De meeste graven dateren uit de periode juli tot december 1917. In Vlamertinge waren heel wat artillerie-eenheden aanwezig, waarmee verklaard wordt dat 884 van de 1820 doden tot artillerie-eenheden behoorden.

Pte Edward Delargey van de '1/8th Royal Scots (51st Highland Division Pioneers)' deserteerde in februari 1917. Hij werd gearresteerd in Arras in augustus 1917 en werd veroordeeld toen zijn eenheid naar de Salient getrokken was. Hij werd op 6 september 1917 in Vlamertinge geëxecuteerd en ligt op deze begraafplaats.

Beschrijving

Nagenoeg rechthoekige begraafplaats, ontworpen door Sir Reginald Blomfield met de medewerking van Major J.R. Truelove. De begraafplaats is aangelegd in 2 niveaus en wordt grotendeels omheind door een haag. De toegang bestaat uit een tweeledig smeedijzeren hekken, geflankeerd door 2 bakstenen zuiltjes, afgewerkt met witte natuursteen, waarop te lezen staat: 'Vlamertinghe New Military Cemetery 1915-1918'. De drietalige tekst van de landplaat is eveneens op deze toegangszuilen aangebracht. Onmiddellijk bij de toegang staat de 'Cross of Sacrifice' (type B), met op 1 lijn erachter de 'Stone of Remembrance' en een paviljoen, dat opgetrokken is met bakstenen en natuursteen in classicerende stijl, met 2 Dorische zuilen vooraan. In dit gebouw hangt de metalen infoplaat van de CWGC en het registerkastje.

De eigenlijke begraafplaats is iets lager gelegen en wordt deels met een lage, bakstenen muur afgescheiden. De graven liggen vrij regelmatig verspreid over 16 perken. Volgens het huidige register gaat het om 1820 doden, waaronder 1611 militairen uit het Verenigd Koninkrijk (waarvan er 11 niet geïdentificeerd konden worden), 44 Australiërs, 154 Canadezen, 1 Nieuw-Zeelander, 3 Zuid-Afrikanen en 7 Duitsers (waarvan er 2 niet geïdentificeerd konden worden).

  • Bezoekersinformatie Commonwealth War Graves Commission (nieuwe en oude registers).
  • JACOBS M. s.d.: Notities i.v.m. begraafplaatsen, onuitgegeven nota's.
  • SCOTT Michael 1992: The Ypres Salient. A guide to the cemeteries and memorials of the Salient, Norwich-Norfolk.

Bron: DECOODT H. & BOGAERT N. 2002-2005: Inventarisatie van het Wereldoorlogerfgoed in de Westhoek, project in opdracht van de provincie West-Vlaanderen, “Oorlog en Vrede in de Westhoek”, en Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Monumenten en Landschappen.
Auteurs:  Decoodt, Hannelore; Bogaert, Nele
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Je kan deze tekst citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Vlamertinghe New Military Cemetery [online], https://id.erfgoed.net/teksten/196058 (geraadpleegd op ).