Burgerhuis uit 1922

Tekst van Burgerhuis uit 1922 (https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/10376)

Het pand aan de Grote Markt 75 vormde samen met nummer 76 "Het Hoefijzer" van begin 15de tot midden 18de eeuw een gekende brouwerij. Anno 1914 was het pand reeds opgesplitst in twee winkelhuizen met neoclassicistische voorgevel die vernield werden tijdens de Eerste Wereldoorlog. Nummer 75 werd heropgebouwd in 1922. Begin 1957 kreeg Paul Vercammen toelating voor een moderne winkelpui naar plannen van architect Richard De Bruyn. De bekroning van de topgevel werd later afgebroken.

Interbellum neo-Vlaamserenaissance breedhuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder een zadeldak (kunstleien) en boven de twee linkse traveeën een snijdend zadeldak dwars op de straat met een in- en uitgezwenkte topgevel. Rechts bevindt zich een dakkapel. Het parement bestaat uit baksteen met knipvoegen en gebruik van witsteen voor de muurbanden, aflijning van de topgevel en decoratieve elementen. De vensters zijn rechthoekig met een tussendorpel en rondboogvelden waarin cartouches zijn aangebracht (met het opschrift “1922” op de tweede verdieping). Op de borstweringen van de twee linkse traveeën op de bel-etage bevindt zich het opschrift "IN HET HOEFIJZER" met erboven, tussen de vensters, een gevelsteen met een reliëf van een hoefijzer. De rechtertravee heeft een balustrade als borstwering. De topgevel wordt afgelijnd door voluten en bevat een rechthoekig venster met een tussendorpel en aan weerszijden hieraan gekoppeld een rechthoekig venster zonder bovenlicht. Erboven bevindt zich nog een oculus met een waterlijst. Het geschilderde houten schrijnwerk wordt gekenmerkt door een kleine roedeverdeling in de bovenlichten. De eenvoudige gevelbrede winkelpui is recent.

  • Stadsarchief Lier Bouwingen, doos 706 dossier 180/20.
  • LENS A. en MORTELMANS J. 1980: Gids voor oud Lier, Antwerpen, 60.

Auteurs:  Vandeweghe, Evert; Kennes, Hilde
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Je kan deze tekst citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Burgerhuis uit 1922 [online], https://id.erfgoed.net/teksten/202723 (geraadpleegd op ).