Drie traditionele diephuizen

Tekst van Drie traditionele diephuizen (https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/5392)

Drie traditionele diephuizen van elk twee traveeën en twee bouwlagen, oorspronkelijk onder een zadeldak (enkel bewaard in nummer 152), daterend uit het vierde kwart van de 16de eeuw of het eerste kwart van de 17de eeuw. De drie panden, interessante getuigen van bak- en zandsteenarchitectuur, werden recent gerenoveerd.

Oorspronkelijk waarschijnlijk een geheel van drie gelijke trapgevels met zes treden en overhoeks topstuk, verankerd door muurankers waaronder met gekrulde spie. Nummer 150 is gecementeerd, nummers 152 en 154 hebben een ontpleisterd en recent gerestaureerd parement in bak- en zandsteenbouw met speklagen. De oorspronkelijke ordonnantie bestond vermoedelijk uit een benedenverdieping met insteek, waarvan de uitstekende bovendorpels zijn bewaard boven de winkelpui van nummer 152. Hierboven twee kruiskozijnen, bij nummer 154 gereconstrueerd. De tweeledige top wordt geopend door een drielicht met lager middenluikgat, waarboven een kleiner luikgat met uitstekende bovendorpel en een balkgat.

Nummer 152: klassieke houten winkelpui met zijportaal, pilasters en entablement, werd aangebracht in opdracht van de juffrouwen Van Rooy, naar een ontwerp door de architect Ferdinand Hompus uit 1882.

Nummer 154: F. Carolus verving in 1868 het 'diamantpoortje' en het kruiskozijn van de begane grond door een klassieke houten winkelpui met zijportaal, en paste de kruiskozijnen van de bovenverdieping aan tot rechthoekige vensters met lekdrempel.

 

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossiers 1882#492 en 1868#4.

Bron: -
Auteurs:  Braeken, Jo
Datum:


Je kan deze pagina citeren als: Braeken, Jo: Drie traditionele diephuizen [online], https://id.erfgoed.net/teksten/203569 (geraadpleegd op )