Herenhuis in barokstijl

Tekst van Herenhuis in barokstijl (https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/5587)

Patriciërshuis in barokstijl uit het derde kwart van de 17de eeuw, gebouwd door de familie Van den Kerckhoven. In het midden van de 18de eeuw kwam het pand in het bezit van Jan Daniël Antoon Schockaert, sinds 1739 kanselier van het hertogdom Brabant. Juffrouw J.E. Cassiers liet in 1850 de vensters van de bovenverdieping verlagen en van lekdrempels voorzien. Op 16 december In 1944 liep het gebouw, dat sinds de jaren 1920 onderdeel was van de Katholieke Normaalschool zware schade op door de inslag van een V-bom in de Minderbroedersstraat. In opdracht van de vzw Vrije Katholieke Scholen der Dekenijen van Antwerpen, werd het pand vervolgens verbouwd tot winkels, kantoren en appartementen, naar een ontwerp door ingenieur-architect Clement Van Himbeeck uit 1956. De meest ingrijpende wijziging betrof de inbreng van winkelpuien en het opsplitsen van twee tot drie bouwlagen binnen het bestaande bouwvolume. Pas later volgde de restauratie van de in 1958 beschermde gevel, naar een ontwerp door de architect Guido Derks uit 1968, uitgevoerd vanaf 1969 met steenvervanging door Massangis. Het gebouw werd in 2005 gerenoveerd tot wooncomplex met winkels.

Met een gevelbreedte van acht traveeën, omvatte de voorname rijwoning oorspronkelijk twee bouwlagen, in 1956-1957 opgesplitst tot drie niveau’s, onder een leien zadeldak met aandaken en afgesnuite dakkapellen. De lijstgevel onderscheidt zich door een parement uit zandsteen, verankerd door muurankers met gekrulde spie. Volkomen symmetrisch van opzet, legt een barokrisaliet met portaal en volplastische geveltop uit blauwe hardsteen de klemtoon op de middenas. De verhoogde halsgevel met voluutvormige klauwstukken wordt geritmeerd door bewerkte pilasters en afgesloten door een gebroken fronton met topornament. Spiegelbogige, rechthoekige en radvensters in gecompliceerde omlijstingen met typisch Antwerpse barokmotieven doorbreken de twee geledingen. De vormen en motieven van de geveltop worden herhaald in de omlijsting van de rondboogpoort, met een geprofileerd, geblokt beloop op Ionische pilasters met festoen, rozetten en leeuwenkop, geflankeerd door vleugelstukken. De zware cartouchesluitsteen is gevat in een spiegel met rozetten die eindigt op voluten, bekroond met een gekorniste, breed geprofileerde waterlijst, waarop een gebroken fronton met voluten en een bolornament. Verder beantwoordt de opstand aan een regelmatig ordonnantieschema opgebouwd uit gewijzigde registers van rechthoekige vensters met kwartholle negblokken en vernieuwde dorpels. Een geprofileerde kroonlijst uit blauwe hardsteen, gekornist op voluutconsoles in het risaliet, vormt de gevelbeëindiging. Houten vleugeldeur met waaier; verbouwde winkelramen.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossiers 1850#482, 18#35117, 18#52629 en 545#725; foto FOTO-OF#17033.

Auteurs:  Braeken, Jo
Datum:


Je kan deze pagina citeren als: Braeken, Jo: Herenhuis in barokstijl [online], https://id.erfgoed.net/teksten/204077 (geraadpleegd op )