Heultjedorp

Tekst van Gehuchtskern Heultje (https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/306706)

Centrum van het gehucht met pleinvorming ter hoogte van de kerk. Rechthoekig, recent aangelegd, deels beplant en deels geplaveid plein.

Omgeven door het geheel van kerk, pastorie, parochiecentrum en school die met de financiƫle bijdrage van gravin Jeanne de Merode opgericht werden eind 19de eeuw - begin 20ste eeuw.

Aan westzijde van het plein nagenoeg centraal gelegen monument voor de gesneuvelden van de Eerste Wereldoorlog met links Mariabeeld van 1928 en rechts Heilig Hartbeeld met op sokkel chronogrammen "prIester JUbILeUM/ L. GeVeLers/ aChtbare HerDer/ paroChIe heULtJe" (1925) en "ChristUs trIoMfeere/ ChrIstUs HeersChe/ nU-aLtIJD-oVeraL" (1928).


Bron: KENNES H. & STEYAERT R. 2000: Inventaris van het cultuurbezit in Belgiƫ, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Westerlo, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16n2, Brussel - Turnhout.
Auteurs:  Steyaert, Rita
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Je kan deze tekst citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Gehuchtskern Heultje [online], https://id.erfgoed.net/teksten/298276 (geraadpleegd op ).