Ommuurde tuin bij kasteel van De Proost

Tekst van Villa De Proost met ommuurde tuin (https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/214002)

Ommuurde tuin (84 are) rond een in de late jaren 1890 gebouwde, kloosterachtige villa (kapel op de verdieping); voor de helft lusttuin (met sporen van architecturaal reliëf), voor de helft moestuin.

Het bakstenen gebouw doet – vooral wegens de uitbouw met een neogotisch kapel – min of meer aan een dorps nonnenkloostertje denken, zoals er aan het einde van de 19de en in het begin van de 20ste eeuw talrijke zijn opgetrokken, dikwijls in combinatie met een lagere school. De trapgevels (ook die van de dakkapel), de blindboogjes boven de ingediepte travee, de speklagen, en de aanzet- en sluitstenen van de ontlastingsbogen herinneren aan de traditionele Vlaamse kasteelarchitectuur. Het werd in de late jaren 1890 gebouwd door Jan De Proost, volgens de kadastrale legger onderpastoor te Elsene, op een stuk bouwland van 45 are. Het vormt één ommuurd geheel met een aanpalend, 39 are groot perceel, dat eigenaardig genoeg (althans volgens het kadaster) nooit tot het eigendom De Proost heeft behoord, maar door de bewoners wel als moestuin werd gebruikt.

Van de oorspronkelijke beplanting is alleen een zomereik (Quercus robur) met 332 cm stamomtrek overgebleven. De andere hoogstammige bomen hebben stamomtrekken van minder dan 250 cm. In de achtertuin zijn nog sporen van architecturaal microreliëf aanwezig, met name een heuveltje circa 2 m hoog en een uitschulping op de plaats van een verdwenen vijvertje dat, volgens de huidige eigenaars, met het dakwater gevoed werd.

Merkwaardige boom (opname 26 mei 2000)

  • 1. zomereik (Quercus robur) 332 (gemeten op 150 cm hoogte)
  • Kadasterarchief Vlaams-Brabant, Oudste kadastrale legger [212] Rillaar, art. 330.
  • Kadasterarchief Vlaams-Brabant, Kadastrale opmetingsschets Rillaar 1897 nr. 25; verbouwingen werden geregistreerd in 1898 (schets nr. 24) en 1912 (nr. 72).

Bron: DENEEF R., 2007: Historische tuinen en parken van Vlaanderen. Inventaris Vlaams-Brabant. Hageland - Noordoosten van Vlaams-Brabant. Aarschot, Begijnendijk, Bekkevoort, Boortmeerbeek, Diest , Haacht, Keerbergen, Rotselaar, Scherpenheuvel-Zichem, Tremelo.
Auteurs:  Deneef, Roger; Wijnant, Jo; De Maegd, Christiane
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Je kan deze tekst citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Villa De Proost met ommuurde tuin [online], https://id.erfgoed.net/teksten/298409 (geraadpleegd op ).