Gekoppelde burgerhuizen in neoclassicistische stijl

Tekst van Gekoppelde burgerhuizen in neoclassicistische stijl (https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/6510)

Geheel van twee gekoppelde burgerhuizen in neoclassicistische stijl. Het linker pand (nummer 110) werd volgens de bouwaanvraag uit 1867 opgetrokken in opdracht van de van oorsprong Nederlandse diamanthandelaar Jacques François (Jacob) Karsman (Antwerpen, 1818-Berchem, 1886). Uit het bouwdossier vallen de ontwerper noch aannemer af te leiden Karsman staat ook bekend als dichter, flamingantisch agitator en geldschieter. Tussen 1860 en 1864 had hij aan de Belgiëlei al vier huizen gebouwd, waaronder zijn privé-hotel aan het ‘rond punt’. Mogelijk is hij ook de bouwheer van het gespiegelde rechter pand (nummer 108), waarvan het bouwdossier niet is teruggevonden. Beide huizen zijn omstreeks 2005 gesloopt voor een nieuwbouwflat.

Met een gevelbreedte van elk drie traveeën omvatten de volgens spiegelbeeldschema gekoppelde rijwoningen drie bouwlagen onder een zadeldak (nok parallel aan de straat, pannen). De bepleisterde en beschilderde lijstgevels met enkelhuisopstand en een geblokte begane grond, rusten op een plint uit blauwe hardsteen waarin getoogde, getraliede keldermonden. Symmetrisch van opzet legt de compositie de klemtoon op beide risalieten in de uiterste traveeën, waarin rechthoekige inkomdeuren met afgeronde bovenhoeken. Deze worden hogerop gemarkeerd door balkons met voluutconsoles, achtereenvolgens een geajoureerde en ijzeren borstwering. Verder beantwoordt de opstand aan een regelmatig ordonnantieschema, opgebouwd uit registers van omlijste rondboogvensters met sluitsteen, doorgetrokken imposten op de begane grond, een doorlopende, geajoureerde borstwering op de bel-etage, individuele lekdrempels en onderdorpels op de tweede verdieping. Een klassiek hoofdgestel vormt de gevelbeëindiging, met een gekorniste houten kroonlijst op klossen, tandlijst en uitgelengde voluutconsoles waartussen casementen.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossier 1867#500; vreemdelingendossier 481#22161.

Auteurs:  Braeken, Jo
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Je kan deze tekst citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Gekoppelde burgerhuizen in neoclassicistische stijl [online], https://id.erfgoed.net/teksten/327236 (geraadpleegd op ).