Popering Duinkerkestraat fase 1

Tekst van Duinkerkestraat Fase 1 (https://id.erfgoed.net/waarnemingen/218176)

In het plangebied gelegen aan de Duinkerkestraat te Poperinge wordt een verkaveling gepland.

De resultaten van deze opgraving zijn eerder beperkt en bestaan uit drie grote grachten, een greppel, een waterkuil en een groot aantal kuilen van verschillende afmetingen waarbinnen geen structuur kon herkend worden. Deze kuilen worden algemeen geïnterpreteerd als afvalkuilen. De studie van het aardewerk leverde een datering in de late middeleeuwen (hoofdzakelijk de 14de eeuw) op voor het merendeel van de aangetroffen sporen, met name verschillende grachten, en greppel, een waterkuil en een groot aantal afvalkuilen. Aangezien nederzettingssporen niet aanwezig zijn binnen het plangebied kunnen de aangetroffen archeologische sporen vermoedelijk eerder gelinkt worden aan rurale bewoning in de omgeving van het plangebied in de late middeleeuwen. 

De tweede periode die aanwezig is binnen het plangebied is de nieuwste tijd, en dan specifiek de 20ste eeuw. Sporen uit deze periode zijn enerzijds het resultaat van landgebruik (gerelateerd aan landbouw en/of veeteelt) en anderzijds van het vooronderzoek met ingreep in de bodem. Daarnaast werd tevens een bomkrater die gelinkt kan worden aan de Eerste Wereldoorlog aangetroffen.


Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: BAAC Vlaanderen bvba


Je kan deze tekst citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Duinkerkestraat Fase 1 [online], https://id.erfgoed.net/teksten/350431 (geraadpleegd op ).