Molenaarshoeve

Tekst van Molenaarshoeve (https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/72274)

Deze met de woning aan de straat palende hoeve gaat in kern vermoedelijk terug tot de 18de eeuw. Ten oosten van de hoeve ligt de molenberg van de in 1859 verdwenen, 18de-eeuwse Moulin d'Espierres of Plaatsemolen. In de molenberg is de overwelfde doorgang naar de vroegere olieslagerij van deze staakmolen bewaard.

Historiek

Naar verluidt zou de molenberg of motte teruggaan op een vroeger fort. De staakmolen om graan te malen werd reeds vermeld in de 15de eeuw. Voor 1756 werd de molen herbouwd als een staakmolen van het driezoldertype, met een dubbele inrichting als koren- en oliemolen. De hoeve met een gesloten opstelling en de staakmolen zijn aangeduid op de Ferrariskaart (1771-1778). De molen kreeg hier de benaming "Moulin d'Espierres". In 1789 bood Sieur Pieter Simon Glorieux, een tabakskoopman uit Gent met roots in Spiere, de "huysagie", voordien een brandewijnstokerij, met grote schuur, stallen en ast, en ook de "extra schone windmolen, dienende voor olieslagerij en maalderij, hebbende twee koppel stenen" te koop aan (Gazette van Gend van 8 oktober en 5 november 1789). De molen had "de alderschoonste werken onder den molendam". De staakmolen is nog aangeduid op de Atlas der Buurtwegen (1843) en de Vandermaelenkaart (rond 1850), maar werd in 1859 afgebroken.

Beschrijving

De hoeve is volgens een datumsteen boven de poort verbouwd in 1809. De lage boeren- en molenaarswoning telt vijf traveeën (getoogde deur- en vensteropeningen) en rechts een korfbogige poortdoorgang naar het achterliggende erf. De straatgevel is bepleisterd en geschilderd. Ten oosten van het erf bevindt zich de vermoedelijk 18de-eeuwse schuur met kenmerkende steunbeer en zijgevels met vlechtingen en asemgaten. De achterin gelegen molenberg is ommuurd in rode baksteen. De met een tongewelf overwelfde doorgang naar de vroegere olieslagerij is bewaard. De poort van deze doorgang is afgeboord met natuurstenen hoekkettingen.


Auteurs:  De Gunsch, Ann; Vanneste, Pol; De Leeuw, Sofie
Datum:


Je kan deze pagina citeren als: De Gunsch, Ann; Vanneste, Pol; De Leeuw, Sofie: Molenaarshoeve [online], https://id.erfgoed.net/teksten/360084 (geraadpleegd op )