Hoeve Hof van Eggertingen

Tekst van Hoeve Hof van Eggertingen (https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/36955)

"Hof van Eggertingen" en "Spaanse Hoeve". Een Loons leen met laathof en kasteel, voor het eerst vermeld in 1367, en achtereenvolgens in het bezit van de families van Gelinden, gezegd van Eggertingen (1367), van Betho (1437) en de Mettekoven (eind 15de eeuw tot de 18de eeuw).

Semi-gesloten hoeve, met gebouwen gegroepeerd rondom een rechthoekig erf, afgesloten door een ijzeren hek, waarvan de kern gevormd wordt door een merkwaardige vakwerkconstructie van het diephuistype, met aansluitend tegen de achter-en zijgevels mergelstenen gebouwen onder zadel- en lessenaarsdaken.

Het woonhuis is een vakwerkbouw in de rijke, Luikse traditie, vijf traveeƫn en twee bouwlagen, met overkraging van de tweede bouwlaag. Dubbel ankerbalkgebint met bakstenen vullingen, de rechthoekige vakken opgevuld met een groot aantal regels en Sint-Andrieskruisen. Het kapgebint is een dubbel ankerbalkstandjuk met geschoorde nokstijl. De verhoogde begane grond duidt op onderkeldering. In de plint is een met rolwerk versierde grafsteen van begin 17de eeuw ingemetseld. Gewijzigde vensters. Rechthoekige deur in een houten omlijsting.

De mergelstenen gedeelten, thans twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen), zijn gebouwd op een hoge plint van silex met banden en hoekbanden van kalksteen.

Het stalgedeelte ten noordoosten van het erf heeft een oude kern, aangeduid door de sterk verweerde gevelsteen: ANNO/ (1)7(?)9/ H. De oorspronkelijke staldeuren, getoogd in een kalkstenen omlijsting met sluitsteen verwijzen naar het derde kwart van de 18de eeuw.

Stal, dwarsschuur en wagenhuis ten zuiden en zuidwesten van het erf hebben mogelijk een oude kern, doch het huidig uitzicht dateert uit de tweede helft van de 19de eeuw.

  • DRIESEN W., Het hoevewoonhuis in Millen (16de eeuw-1940), (Volkskunde, 87, 1986, p.346-382).
  • PAQUAY J., De Heerlijkheid Millen, (Jaarboek van het Limburgsch Geschied- en Oudheidkundig Genootschap, 47, 1933, p.115-124).

Bron: Schlusmans F. met medewerking van Vanthillo C. 1990: Inventaris van het cultuurbezit in Belgiƫ, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kantons Riemst - Tongeren, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs:  Schlusmans, Frieda
Datum:


Je kan deze pagina citeren als: Schlusmans, Frieda: Hoeve Hof van Eggertingen [online], https://id.erfgoed.net/teksten/36955 (geraadpleegd op )