Betonconstructie 3 Hof Ter Bommelaere (Wulpen - WOI)

Tekst van Geallieerde militaire post III Hof ter Bommelaere (https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/308412)

Rondom de hoeve ‘Hof ter Bommelaere’, Allaerthuizenstraat 2, op ongeveer 1800 meter ten oosten van Wulpen, liggen drie betonnen constructies uit WOI. Twee constructies, waaronder de hier besproken post, bevinden zich op het erf achter het woonhuis, een derde constructie bevindt zich in de weide op 250 meter ten noordwesten van de hoeve, vlak tegen de Bommelarevaart. De omgeving is landelijk en vlak.

Het betreft een constructie van geallieerde makelij. Het dorp Wulpen lag achter de 2de verdedigingslinie en fungeerde als kantonnement voor geallieerde militairen. Volgens de bewoners fungeerde ‘Hof ter Bommelaere’ tijdens WOI als ‘officierenmess’.

Kenmerken

Betonnen constructie met een lagere voorbouw aan de westkant. De eigenlijke betonconstructie heeft een min of meer rechthoekig grondplan, waarbij de zijmuur aan de zuidkant circa 460cm meet, aan de noordkant 490cm. De 2 andere muren meten circa 395cm. Het dak van de constructie, meer dan 1m dik, is verstevigd met tegen mekaar geplaatste I-profielen, die aan de buitenkant goed waarneembaar zijn, evenals binnenin tegen het plafond. Een deel van de ijzeren profielen is door de tand des tijds flink aangetast. Het beton, dat met vrij grove kiezels samengesteld is, is zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant gegoten tegen een houten bekisting.

De deuropening aan de westkant wordt bovenaan verstevigd met een ijzeren balk. Links en rechts van de openingen zijn diverse uitsparingen voor het deursysteem. Aan de westkant is eveneens nog een vensteropening, die naar buiten toe ietsje versmalt, en een kleinere, vierkante opening. Aan de noordkant is eveneens een vensteropening, die naar buiten toe versmalt. Binnenin zijn diverse uitsparingen, waarin vaak nog houtrestanten aanwezig zijn.

De voorbouw, in feite een gang naar de toegang van de betonnen constructie, meet circa 135 x 290cm. De muren, 21cm breed, zijn opgetrokken uit bakstenen, die nadien gecementeerd werden. Het dak is gegoten tegen effen golfplaten met fijne, ondiepe golving.

  • Documentatiecentrum In Flanders Fields Museum, Duitse militaire kaart Batteriekarte f.d. Gruppe Nord (Nördl. Teil) Blatt XXVIII von 10.10.18.

Bron: {'komt_uit': 'WOI Relict (1654): Betonconstructie 3 Hof Ter Bommelaere (Wulpen - WOI)'}
Auteurs:  Bogaert, Nele, Decoodt, Hannelore
Datum:


Je kan deze pagina citeren als: Bogaert, Nele; Decoodt, Hannelore: Geallieerde militaire post III Hof ter Bommelaere [online], https://id.erfgoed.net/teksten/370508 (geraadpleegd op )