Classicistische stadswoning

Tekst van Twee stadswoningen met laat-classicistische gevel (https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/3731)

Nummer 3 is in zijn huidige vorm, enkelhuis van twee bouwlagen en dito traveeën onder steil zadeldak (nok parallel aan de straat, Vlaamse pannen). Pand mogelijk voorheen horend tot een groter complex (vergelijk doorlopende bedaking met nummer 5), later aangepast en opgesplitst.

Voorheen bepleisterde, sinds 1979 gedecapeerde, bakstenen laat-classicistische lijstgevel, uit eind 18de of begin 19de eeuw. Markerende brede poorttravee gevat tussen pseudo-pilasters heden opgesplitst in twee traveeën; rondboogomlijsting op imposten en neuten, voorzien van zandstenen trapezoïdale sluitsteen en gelede tussendorpel; oculus in boogveld. Voorts rechthoekige vensters met arduinen bovendorpels en lekdrempels. Gewijzigde gevelbeëindiging: stucprofielen en gekoppelde consoles heden verdwenen, vernieuwde kroonlijst.


Bron: Eeman M., Kennes H. & Mondelaers L. 1984: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Mechelen, Binnenstad, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 9N, Brussel - Gent.
Auteurs:  Eeman, Michèle, Kennes, Hilde, Mondelaers, Lydie
Datum:


Je kan deze pagina citeren als: Eeman, Michèle; Kennes, Hilde; Mondelaers, Lydie: Twee stadswoningen met laat-classicistische gevel [online], https://id.erfgoed.net/teksten/3731 (geraadpleegd op )