Pastorie

Tekst van Pastorie Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaartparochie met tuin (https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/389)

Herenhuis met voortuintje, afgebroken muurtje en hekpijlers. Dubbelhuis van vijf traveeën en twee verdiepingen onder schilddak (leien), op deursluitsteen gedateerd 1866. Bakstenen lijstgevel op een plint van arduin, gemarkeerd door een middenrisaliet. Rechthoekige vensters met afgeronde hoeken, strekse ontlastingsboog en arduinen lekdrempels, doorlopend op de bovenverdieping. Rechthoekige deur met afgeronde hoeken in een geprofileerde omlijsting op neuten met cartouchesluitsteen met jaartal 1866; steektrapje. Kroonlijst op modillons. Links en rechts bijbouw van twee traveeën en anderhalve verdieping onder zadeldak (pannen).


Bron: D'HUYVETTER C., DE LONGIE B. & EEMAN M. met medewerking van LINTERS A. 1978: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Aalst, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 5n1 (A-G), Brussel - Gent.
Auteurs:  d'Huyvetter, Clio; de Longie, Bea; Eeman, Michèle
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Je kan deze tekst citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Pastorie Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaartparochie met tuin [online], https://id.erfgoed.net/teksten/389 (geraadpleegd op ).