Brouwerij Goossens

Tekst van Hoeve-brouwerij met mouterij Goossens (https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/39014)

Voormalige brouwerij Goossens. Mooi boerenburgerhuis met één bouwlaag, zeven traveeën en een zadeldak (pannen), op de voordeuromlijsting gedateerd 1767. Baksteenbouw met witgeverfde gevels, gepikte plinten en een kwartholle bepleisterde daklijst. Beluikte en getraliede rechthoekige vensters met lekdrempels en lateien van arduin (19de eeuw) doch hoger op, sporen van dubbele bakstenen ontlastingsbogen horend bij de vroegere kruiskozijnen, waarvan de posten en negblokken van arkose behouden zijn. Voordeur met rondboogomlijsting van arkose met negblokken, imposten en druipsluitsteen (jaartal 1767). In de achtergevel, een rechthoekige deur met hoekconsooltjes voorafgegaan door een trap, en een steekboogvormige kelderdeur. Vernieuwde zijgevels, en dichtgemetseld venster in de voorgevel.

De aanhorigheden (recente opslagplaatsen) zijn gegroepeerd rondom een ruim achtergelegen geplaveid erf.


Bron: DE MAEGD C. & VAN AERSCHOT S. 1975: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Vlaams-Brabant, Halle-Vilvoorde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 2n, Gent.
Auteurs:  De Maegd, Christiane; Van Aerschot, Suzanne
Datum:


Je kan deze pagina citeren als: De Maegd, Christiane; Van Aerschot, Suzanne: Hoeve-brouwerij met mouterij Goossens [online], https://id.erfgoed.net/teksten/39014 (geraadpleegd op )