Graf Marie Tack op kerkhof (Nieuwkapelle - WOI)

Tekst van Parochiekerk Sint-Petrus (https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/78433)

Gelegen op het kerkhof van Nieuwkapelle, ten noorden (links) van de kerk.

Historische achtergrond

Graf van Madame Tack die tijdens de loopgravenoorlog halsstarrig weigerde haar woonplaats aan de IJzer (Belgische eerste linie) te verlaten.

Op 10 oktober 1836 werd Marie Thérèse Louisa in Nieuwkapelle in de aanzienlijke familie Tack geboren. Na de dood van haar man, de tot Belg genaturaliseerde Zwitserse edelman Franz Faverger de la Favarge (gestorven op 25 augustus 1883), vestigde ze zich terug in haar geboortedorp Nieuwkapelle, in de Villa Marietta langs de IJzerdijk.

Bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog was zij 78 jaar en werd zij de legendarische 'Moeder van de soldaten', 'Maman des soldats', 'Dame de l'Yser', 'Maman des tranchées', 'De dame der loopgraven', 'Soldatenmoeder', 'Maman Tack'... Het verhaal gaat dat zij haar woning weigerde te verlaten (die tegen de Belgische eerste linie gelegen was) en met haar ezelin Paula te zien was in de loopgraven. Ze zou de militairen in de loopgraven bezocht hebben en hen van voedsel en sigaretten voorzien hebben. Ze zou officieren en soldaten ontvangen hebben in haar huis. Feit is dat ze in dagboeken van militairen vermeld wordt en dat ze op 20 juni 1916 het Ridderkruis van de Orde van Leopold II ontvangen heeft.

In april 1916 werd haar huis gedeeltelijk vernietigd en moest zij het verlaten, maar militairen herstelden het en na twee dagen kon zij al terugkeren. In de herfst van 1917 werd het echter te gevaarlijk en vluchtte ze naar De Panne, waar talrijke militairen haar kwamen opzoeken.

Ze stierf te Brussel in 1927, op 91-jarige leeftijd, en werd met militaire eer begraven op het kerkhof van Nieuwkapelle. Aan beide zijden van het graf ligt familie van haar begraven, onder meer haar dochter Mariette Faverger de la Favarge-Buyse en haar kleindochters Rose Buyse en Blanche Buyse.

Kenmerken

De grafsteen bestaan uit een arduinen kruis en een horizontale dekplaat die uit 2 delen bestaat. Op het kruis is een zwarte bloem geschilderd. Daaronder is een porceleinen medaillon bevestigd met een foto van Marie Tack. Op de sokkel van het kruis staat in het wit geschilderd: "A la mémoire de la - Douairière - Faverger de la Favarge - née Tack - Maman des soldats - Chevalier de l'ordre de Léopold II - décorée de la médaille de la Reine Elisabeth 1836-1927 R.I.P.". Op de horizontale dekplaat staat een wapenschild met drie hertenkoppen in een ovaal.
H. 125 cm x L. 153 cm x Br. 92 cm

  • DEMOEN H. 1984: Het Diksmuidse van toen, Brugge.
  • DEWYNDT A. 1991: Mevrouw Tack, de soldatenmoeder 1914-1918 uit Nieuwkapelle, Bachten de Kupe, 33.1 (jan.-feb), 8-12.
  • MESSIAEN M. 1992: Madame Tack, moeder van de soldaten 1914-1918, Bachten de Kupe, 34.1 (jan.-feb), 8-20.

Bron: WOI Relict (237): Graf Marie Tack op kerkhof (Nieuwkapelle - WOI)
Auteurs:  Decoodt, Hannelore; Bogaert, Nele
Datum:


Je kan deze pagina citeren als: Decoodt, Hannelore; Bogaert, Nele: Parochiekerk Sint-Petrus [online], https://id.erfgoed.net/teksten/391341 (geraadpleegd op )