Parochiekerk Sint-Pieter

Tekst van Parochiekerk Sint-Pieter (https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/39192)

Homogeen classicistische kerk met ommuurd kerkhof rondom, gebouwd in 1769-1773 (in het gewelf in de koorsluiting) naar ontwerp van architect J.B. Thibaut. De plattegrond omvat een tussen bijgebouwen gevatte westertoren, een éénbeukig schip van vier traveeën en een koor met driezijdige sluiting en zuidersacristie. Bakstenen gebouw met gebruik van arkose voor de plint en van arduin voor de omlijstingen.Torenhelm met peerbekroning; westeringang met Louis XV-omlijsting; steekboogvensters.

Interieur overkluisd met een bepleisterd tongewelf, in het schip versierd met de initialen IHS, SMAR, SAP en het jaartal 1773 in stucwerk.

Mobilair. Triomfkruis uit de 17de eeuw; orgelkast van 1648; arduinen doopvont (heden plantenbak) met gotische sokkel, wellicht 15de-eeuws; grafstenen uit de 17de en 18de eeuw en van pastoor R. Winnepenninckx (+ 1840). Mooi en homogeen meubilair uit de 18de eeuw in Louis XV- en XVI-stijl, onder meer altaar, lambrisering, preek- en biechtstoelen, schrijnkasten, doksaal.

  • LEMAIRE R.M., persoonlijk archief.

Bron: De Maegd C. & Van Aerschot S. 1975: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Vlaams-Brabant, Halle-Vilvoorde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 2N, Gent.
Auteurs:  De Maegd, Christiane, Van Aerschot, Suzanne
Datum: 1975


Je kan deze pagina citeren als: De Maegd, Christiane; Van Aerschot, Suzanne: Parochiekerk Sint-Pieter [online], https://id.erfgoed.net/teksten/39192 (geraadpleegd op 09-05-2021)