Graf Rachel Ryckewaert (Veurne - WOI)

Tekst van Begraafplaats Oud Kerkhof (https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/304666)

De stedelijke begraafplaats van Veurne is gelegen langs de Oude Vestingstraat, op circa 250 meter ten noordoosten van de Grote Markt van Veurne. Op deze begraafplaats zijn onder meer terug te vinden: twee graven voor Britse doden uit de Eerste Wereldoorlog (Veurne Communal Cemetery), een Brits perk voor doden uit de Tweede Wereldoorlog (Veurne Communal Cemetery Extension), een Frans perk met massagraf, het graf van Karel Cogge, Sam De Vriendt, Rachel Ryckewaert en enkele heldenhuldezerkjes.

Historische beschrijving

Emiel Ferfaille (Menen, 1891 - Veurne, 1918), een 26-jarige Belgische beroepsvrijwilliger en wachtmeester-foerier bij het 2de Regiment Zware Artillerie, vermoordde op 27 oktober 1917 zijn twintigjarige zwangere vriendin Rachel Ryckewaert. Zij werd begraven op de stedelijke begraafplaats van Veurne.

Als enige verdachte bleef onderofficier Ferfaille halsstarrig ontkennen tot de speurders ontdekten dat de man nog een andere verloofde had. In januari 1918 verscheen Ferfaille voor de Krijgsraad van de 3de Legerafdeling en werd hij veroordeeld voor moord. Zijn beroep en gratieverzoek werden verworpen. Op 26 maart werd hij onthoofd op de binnenkoer van de gevangenis van Veurne. Het was de enige keer dat een ter dood veroordeelde militair niet voor het vuurpeleton kwam, maar op het schavot terechtgesteld werd. Het is meteen de laatste onthoofding in België. Ferfaille zou begraven zijn op het kerkhof van Adinkerke.

Momenteel wordt aangenomen dat er twaalf of dertien Belgische militairen geëxecuteerd werden tijdens de Eerste Wereldoorlog, om een voorbeeld te stellen voor de andere militairen. Op 17 mei 1915 werd een speciaal straforgaan opgericht. Daarna werden nog drie executies uitgevoerd omwille van moord.

Kenmerken

Privé-graf voor Rachel Ryckewaert.

  • DEBAEKE S. 1996: De laatste onthoofding. De fascinerende speurtocht naar de laatste onthoofding in België. Veurne, 16 maart 1918, Koksijde.
  • DEN BAES J. (eindred.) 2004: Momenten van Oorlog in Vredestijd. Een tocht langs Oorlogserfgoed in Veurne-Ambacht, s.l.

Bron: WOI Relict (1022): Graf Rachel Ryckewaert (Veurne - WOI)
Auteurs:  Decoodt, Hannelore; Bogaert, Nele
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Je kan deze tekst citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Begraafplaats Oud Kerkhof [online], https://id.erfgoed.net/teksten/391956 (geraadpleegd op ).