De Vijf Ringhen of 't Gulden Vingerleyn

Tekst van De Vijf Ringhen of 't Gulden Vingerleyn (https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/3930)

Overblijfselen van het voormalige pand zogenaamd "'t Gulden Vingerleyn" of "de Vijf Ringhen", gebouwd in 1577 maar heden gesloopt tot aan de roostering van de tweede bouwlaag. Wit natuurstenen parement met muurankers.

Voorheen traditionele trapgevel van drie traveeën en met insteekverdieping. Vrijwel intacte gekoppelde bolkozijnen met behouden druiplijst, maar verdwenen tussenstijl op de insteekverdieping; verder gekoppelde rechthoekige bovenvensters, oorspronkelijk kruiskozijnen met vernieuwde lateien en lekdrempels. Verbouwde en gecementeerde begane grond. Voor het inwendige is de ruime kelder met twee verdiepingen te vermelden.


Bron: Goossens M.& Plomteux G. met medewerking van Linters A., Steyaert R., Illegems P. & De Barsée L. 1976: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen 3NA, Brussel - Gent.
Auteurs:  Goossens, Miek, Plomteux, Greet
Datum:


Je kan deze pagina citeren als: Goossens, Miek; Plomteux, Greet: De Vijf Ringhen of 't Gulden Vingerleyn [online], https://id.erfgoed.net/teksten/3930 (geraadpleegd op )