Kazematten Houten Paard (Ieper - WOI)

Tekst van Vestingen Ieper (https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/126651)

Kazematten ter hoogte van het Houten Paard, die deel uitmaken van de vestinggordel rond Ieper, op ongeveer 350 meter ten noordnoordoosten van de Rijselpoort.

Tijdens de oorlog fungeerden de gebastioneerde vestingmuren rond Ieper als beschutting. Onder de hoofdwal kwam er een ondergrondse verbinding tussen de Rijselpoort en de Menenpoort. In de kazematten werden hoofdkwartieren, medische posten, slaapruimtes en opslagruimtes ondergebracht. In het zogenaamde Poortwachtershuis (kazematten) ten oosten van de Rijselpoort vonden officieren van de staf van generaal Plumer beschutting voor hun werkzaamheden. Ter hoogte van het Houten Paard werd een soldatenkrantje door de Sherwood Foresters gedrukt, The Wipers Times.

Ook de ondergrondse kazematten ten oosten van de Kasteelgracht, Hoornwerk van Antwerpen genoemd, werden tijdens de oorlog verstevigd en als schuilplaats gebruikt. Getuige hiervan de inscripties van de 55ste Compagnie Royal Engineers.

  • COOMBS R. 2001: Before endeavour fades. A guide to the battlefields of the First World War, London.
  • STUBBE L. e.a. 2004: Vesting Ieper. Wandeling in een historisch landschap, Openbaar Kunstbezit Vlaanderen.

Bron: WOI Relict (1816): Kazematten Houten Paard (Ieper - WOI)
Auteurs:  Decoodt, Hannelore; Bogaert, Nele
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Je kan deze tekst citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Vestingen Ieper [online], https://id.erfgoed.net/teksten/394587 (geraadpleegd op ).