Hoornwerk Antwerpen (Ieper - WOI)

Tekst van Vestingen Ieper (https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/126651)

Het Hoornwerk Antwerpen is gelegen ten oosten van de Kasteelgracht (ter hoogte van het voetgangersbrugje) en de Leopold III - laan en ten zuiden van de Vaubanstraat.

Tijdens de oorlog fungeerden de gebastioneerde vestingmuren rond Ieper als beschutting. Onder de hoofdwal kwam er een ondergrondse verbinding tussen de Rijselpoort en de Menenpoort. In de kazematten werden hoofdkwartieren, medische posten, slaapruimtes en opslagruimtes ondergebracht. In het zogenaamde Poortwachtershuis (kazematten) ten oosten van de Rijselpoort vonden officieren van de staf van generaal Plumer beschutting voor hun werkzaamheden. Ter hoogte van het Houten Paard werd een soldatenkrantje door de Sherwood Foresters gedrukt: "The Wipers Times".

Ook de ondergrondse kazematten van het Hoornwerk van Antwerpen werden tijdens de oorlog verstevigd en als schuilplaats gebruikt. Getuige hiervan de inscripties van de 55ste Compagnie Royal Engineers. Op een muur in een onderaardse gang is namelijk volgende inscriptie terug te vinden: "55 Coy R.E. Ypres 1914-15-16".

De geschiedenis van het Hoornwerk gaat terug tot de Spaanse periode: zij lieten er in 1669 een citadel optrekken, waar de Spaanse troepen en ambtenaren zich tijdens belegeringen konden terugtrekken. Na de verovering van Ieper door Lodewijk XIV in 1678, verving Vauban de citadel door een efficiƫnter hoornwerk met twee naar de vijand gerichte uitsteeksels ('hoorns'). Toen de Hollanders na 1815 Ieper opnieuw versterkten, verbouwden zij het Corne d'Anvers van Vauban om tot een nieuw Hoornwerk van Antwerpen. Bij de sloopwerken tussen 1853 en 1900 werden alle bovengrondse bouwwerken afgebroken, maar hier en daar verzaakten kopers aan het 'opruimen' of 'opvullen' van de ondergrondse versterkingen.

  • STUBBE L. e.a. 2004: Vesting Ieper. Wandeling in een historisch landschap, Openbaar Kunstbezit Vlaanderen.

Auteurs:  Decoodt, Hannelore
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Je kan deze tekst citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Vestingen Ieper [online], https://id.erfgoed.net/teksten/395812 (geraadpleegd op ).