Café in eclectische stijl

Tekst van Café in eclectische stijl (https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/3969)

Burgerhuis van drie traveeën en vier bouwlagen met plat dak, in het vierde kwart van de 19de eeuw te dateren. Bakstenen lijstgevel met witgeschilderde banden. Licht getoogde deur en vensters met lekdrempels en gedeeltelijk gevat in een omlijsting voorzien van een diamantsluitsteen. Hoofdverdieping gemarkeerd door balkon op consoles met ijzeren leuning tussen postamenten. De borstweringen van de zijramen zijn verlevendigd met faience-tegels, momenteel gedeeltelijk verborgen achter reclameborden.


Bron: Goossens M.& Plomteux G. met medewerking van Linters A., Steyaert R., Illegems P. & De Barsée L. 1976: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen 3NA, Brussel - Gent.
Auteurs:  Goossens, Miek, Plomteux, Greet
Datum:


Je kan deze pagina citeren als: Goossens, Miek; Plomteux, Greet: Café in eclectische stijl [online], https://id.erfgoed.net/teksten/3969 (geraadpleegd op )