Boerenhuis

Tekst van Hof ten Hove (https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/40500)

Een verlaten en door verval bedreigd boerenhuis uit de eerste helft van de 18de eeuw. Eénlaagse baksteenbouw met gebruik van zandsteen afgedekt met een pannen zadeldak. Verbrede en verlaagde voormalige kloosterkozijnen met elk een behouden post van negblokken en hoger gelegen oorspronkelijke lateien van zandsteen. Rondboogdeur in een omlijsting met negblokken, uitstekende imposten, druipsleutel en rondboogdruiplijst.

Achtergevel voorzien van een vlak omlijste rondboogdeur en twee oorspronkelijke kloosterkozijnen met negblokken. Zijgevels met vlechtingen en een met een kloosterkozijn.


Bron: De Maegd C. & Van Aerschot S. 1975: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Vlaams-Brabant, Halle-Vilvoorde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 2N, Gent.
Auteurs:  De Maegd, Christiane, Van Aerschot, Suzanne
Datum: 1975


Je kan deze pagina citeren als: De Maegd, Christiane; Van Aerschot, Suzanne: Hof ten Hove [online], https://id.erfgoed.net/teksten/40500 (geraadpleegd op 09-05-2021)