Hoeve Mechelsgat

Tekst van Pachthof Mechelsgat (https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/40651)

Zogenaamde "Hoeve Mechelsgat", ingeplant op de hoek met de Brabantsebaan. Gesloten hoeve uit het einde van de 19de eeuw, met mooi volumespel der bakstenen gebouwen met zadeldaken (pannen), gegroepeerd rondom het geplaveide erf. Inrijpoort geïntegreerd in de hoevegebouwen.

Boerenburgerhuis van zeven traveeën met twee bouwlagen, voorzien van beluikte rechthoekige vensters met arduinen lekdrempels en een arduinen deuromlijsting met houten tussendorpel. In het verlengde, éénlaags knechtenhuis van drie traveeën met rechthoekige muuropeningen. Hoevegebouwen zonder noemenswaardigheden, tenzij het bouwjaar 1897 in de zijgevel van de langsschuur.


Bron: De Maegd C. & Van Aerschot S. 1975: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Vlaams-Brabant, Halle-Vilvoorde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 2N, Gent.
Auteurs:  De Maegd, Christiane, Van Aerschot, Suzanne
Datum: 1975


Je kan deze pagina citeren als: De Maegd, Christiane; Van Aerschot, Suzanne: Pachthof Mechelsgat [online], https://id.erfgoed.net/teksten/40651 (geraadpleegd op 07-05-2021)