Hof te Kwadewegen of brouwerij Lindemans

Tekst van Hof te Kwadewegen of brouwerij Lindemans (https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/40682)

Zogenaamd "Hof te Kwadewegen" of brouwerij Lindemans, ensemble van gebouwen van baksteen onder zadeldaken (pannen) daterend uit de 18de en de 19de eeuw, geschikt rondom een geplaveide binnenplaats.

Eénlaags boerenburgerhuis van zeven traveeën afgedekt met een zadeldak (recente pannen); gecementeerde voorgevel, voorzien van een circa 1960 vernieuwde voordeur. De beluikte rechthoekige vensters hebben lateien en onderdorpels van arduin, doch bewaren de oude posten van arkose. De bakstenen achtergevel vertoont de oorspronkelijke houten kozijnraampjes en de oorspronkelijke rondboogdeur van arkose voorzien van imposten en druipsleutel (18de eeuw). In het verlengde van de voorgevel, een rondbooginrijpoort van arkose met telmerken, imposten en sleutel.

Ernaast, haakse bakstenen langsschuur gedateerd in de top van de puntgevel 1871 en voorzien van een inrijpoort onder houten latei met bakstenen rondboog.

Links, recenter bijgebouw van baksteen met betonnen band (doortrekking van de vloer) tussen begane grond en bovenverdieping; aan binnenkoerzijde, recent deels aan spanstang hangend afdak met eternitbedekking; rechte muurankers en vierkante vensters met arduinen dorpel.

Aansluitende brouwerij van baksteen, op gevel langs straatkant gedateerd 1781 (?). Zadeldak met klein droogdak aan de binnenplaatszijde en een door de nok stekende vierkante ingebouwde bakstenen schouw; schouwkop geaccentueerd door bakstenen lijst en afdekking. Betonnen band deels zichtbaar in zijgevel met belangrijke verbouwingssporen; twee bouwlagen met verluchtingsvensters met houten luiken en vensters met segmentboog (deels dichtgemetseld). Enkele rechthoekige deuren van arduin onder ontlastingsboog. Binnenin enkele oude ketels en installaties (eerste kwart 20ste eeuw). Houten vloer, troggewelven tussen I-balken of beton; enkele gietijzeren zuilen.


Bron: De Maegd C. & Van Aerschot S. 1975: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Vlaams-Brabant, Halle-Vilvoorde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 2N, Gent.
Auteurs:  De Maegd, Christiane, Van Aerschot, Suzanne
Datum: 1975


Je kan deze pagina citeren als: De Maegd, Christiane; Van Aerschot, Suzanne: Hof te Kwadewegen of brouwerij Lindemans [online], https://id.erfgoed.net/teksten/40682 (geraadpleegd op 07-05-2021)