Het Paradijs

Tekst van Het Paradijs (https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/4139)

Huis, eertijds genaamd "Het Paradijs", voorzien van een gedenkplaat: "Geboortehuis van Jacob Jordaens kunstschilder 1593-1678". Gecementeerde lijstgevel van drie traveeën en drie bouwlagen + tussenverdieping, met aangepaste gevel (19de en 20ste eeuw) doch oudere kern. Gekoppelde rechthoekige vensters met lekdrempel (19de eeuw). Merkwaardige tussenverdieping in Antwerpse renaissancestijl, in de tweede helft van de 16de eeuw te dateren, onder een geprofileerde waterlijst. Rechthoekige vensters, lateien met diamantkoppen, penanten gedecoreerd met wortelmotieven. Op de borstweringen, onder een vooruitspringende kroonlijst, afwisselend trigliefen met guttae en metopen met gesculpteerde leeuwenkoppen. Storend verbouwde pui (zie nummer 11) en verhoogde dakverdieping.


Bron: Goossens M.& Plomteux G. met medewerking van Linters A., Steyaert R., Illegems P. & De Barsée L. 1976: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen 3NA, Brussel - Gent.
Auteurs:  Goossens, Miek, Plomteux, Greet
Datum:


Je kan deze pagina citeren als: Goossens, Miek; Plomteux, Greet: Het Paradijs [online], https://id.erfgoed.net/teksten/4139 (geraadpleegd op )