Samenstel van twee diephuizen

Tekst van De Vier Gekroonden (https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/4206)

Voormalige kamer van het Vier Gekroonden Ambacht en Metsershuis.

Samenstel van twee diephuizen met hoekhuis Parijs: achteruit gebouwd westelijk gedeelte onder zadeldak en het oostelijk gedeelte onder afgesnuit zadeldak. beide bekleed met leien.

Linkerpand ten onrechte als het 'huisje van de beul' aanzien. Bak- en zandstenen trapgevel van twee traveeën en vier verdiepingen, bekroond door overhoeks topfiaal, uit het tweede kwart van de 16de eeuw (1531). Links, schuin geplaatste gevel van het aangebouwde trappenhuis met kleine rechthoekige luikjes. Herhaaldelijk verbouwde muuropeningen. Zeer merkwaardige geprofileerde korfboog op de begane grond, aan één kant gedragen door een zuil van blauwe hardsteen met lijstkapiteel en geprofileerd basement, aan de andere kant gesteund door een karbeel. Trappenhuis toegankelijk via een rechthoekige deur met druiplijst op consooltjes. Gerestaureerd.


Bron: GOOSSENS M. & PLOMTEUX G. met medewerking van LINTERS A., STEYAERT R., ILLEGEMS P. & DE BARSÉE L. 1976: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 3na, Brussel - Gent.
Auteurs:  Plomteux, Greet; Goossens, Miek
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Je kan deze tekst citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: De Vier Gekroonden [online], https://id.erfgoed.net/teksten/4206 (geraadpleegd op ).