Huis De Grote Klok of Stad Turnhout

Tekst van Burgerhuis Turnhout (https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/42196)

Vier verdiepingen hoog dwarshuis met barokke volutengevel, gedateerd 1695. Volledig verwoest in 1940; naar de oorspronkelijke toestand heropgebouwd circa 1950. Kenmerkend voor de bak- en zandsteen-architectuur van het vierde kwart van de 18de eeuw zijn de geprofileerde gordellijsten die de horizontale geledingen van de gevelbekroning accentueren en het gebruik van ietwat vooruitspringende banden van zandsteen, die de muren en penanten in kleine vakken indelen.


Bron: Genicot L.F., Van Aerschot S., de Crombrugghe A., Sansen H. & Vanhove J. 1971: Inventaris van het cultuurbezit in Vlaanderen, Architectuur, Provincie Brabant, Arrondissement Leuven, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 1, Luik.
Auteurs:  de Crombrugghe, Anne, Genicot, Luc, Sansen, Hadewych, Van Aerschot, Suzanne, Vanhove, Jacqueline
Datum: 1971


Je kan deze pagina citeren als: de Crombrugghe, Anne; Genicot, Luc; Sansen, Hadewych; Van Aerschot, Suzanne; Vanhove, Jacqueline: Burgerhuis Turnhout [online], https://id.erfgoed.net/teksten/42196 (geraadpleegd op 07-05-2021)