Hof ter Bruelen

Tekst van Hof ter Bruelen (https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/43639)

"Hof ter Bruelen" of kasteel de Meeûs d'Argenteuil naar de bewoner/eigenaar, ook kasteel de Trannoy naar de bouwheer baron Henri de Trannoy. Neorenaissancekasteel volgens literatuurbronnen naar ontwerp van J. Ghobert, volgens eigenares/bewoonster naar ontwerp van de bouwheer opgericht circa 1915, op kadaster geregistreerd in 1917, met zowel voor exterieur als interieur een getrouwe nabootsing van 16de-eeuwse renaissance-architectuur; omringend domein met Franse tuin ten noorden en landschapspark met vijver ten zuiden, toegangsgebouw ingeplant op het einde van een eikendreef ten noordwesten van het domein.

Complex opgetrokken uit gerecupereerde bak- en natuursteen. Markante vierkante zuidwest gelegen (woon)toren van drie bouwlagen opgetrokken uit natuursteen onder leien tentdak met uivormige bekroning. Aansluitend kasteel van bak- en natuursteen met verspringende volumes, trapgevels, risaliet, polygonale torentjes, erkers, speklagen, hoekblokken, muurankers en een complexe leien bedaking. Gebruikelijke kruis- en bolkozijnen met natuurstenen dorpels, monelen en negblokken. Sierankers en gevelstenen met opschriften en 17de-eeuwse jaartallen. Risaliet met natuurstenen rondboogarcade op zuilen; bordestrap met balustrade. Toren met uilengaten.

Ten noorden tuinpaviljoen van drie traveeën: bakstenen muur met drie hardstenen rondbogen. Interieurbezoek werd niet toegestaan.

  • Kadaster Antwerpen, Mutatieregisters Westerlo/Tongerlo, schetsen 1917/13.
  • ARREN P., Van kasteel naar kasteel, 6, Kapellen, 1995, p. 254-261.

Bron: Kennes H. & Steyaert R. 2000: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Westerlo, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N2, Brussel - Turnhout.
Auteurs:  Steyaert, Rita
Datum: 2000


Je kan deze pagina citeren als: Steyaert, Rita: Hof ter Bruelen [online], https://id.erfgoed.net/teksten/43639 (geraadpleegd op 06-05-2021)