Koutermolen

Tekst van Koutermolen (https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/45301)

Bakstenen koren- en oliewindmolen. Vermoedelijk gebouwd in 1772, volgens ingemetselde zandstenen jaartalsteen boven de zuidelijke deur. Volgens de legger van onroerende goederen van 1783 eigendom van molenaar J.B. De Smet. Olieslagerij buiten gebruik in 1894. Gevlucht verwijderd in 1931 en ingericht als mechanische maalderij. Activiteiten volledig stopgezet in 1955. Sloop van maalinrichting en herinrichting van molen tot buitenhuis en plaatsing van een nieuwe molenkap in 1975. Recent (1998) volledig hersteld, gekaleid en geschilderd door de firma Solar.

Ronde grondzeiler met leiendak. Witgeschilderde conische molenromp met op drie bouwlagen beglaasde rondboogvensters gevat in uitspringende bakstenen omlijsting met waterlijstje. Deuren aan noord- en zuidzijde voorzien van bijgebouwde portiek. Nieuwe pseudo-staart onder dakoverstek waarop nu een balkon aangebracht is.

  • Rijksarchief Ronse, Oud Gemeentearchief Sint-Blasius-Boekel - Rozebeke, nummer 205.
  • BAUTERS P. 1985: Eeuwen onder wind en wolken, Windmolens in Oost-Vlaanderen. De infrastructuur van eeuwenlang dagelijks, menswaardig overleven, Gent, 414-415.
  • DE NOYETTE G. & HOEBEKE M. 1994: Dorpsbeelden uit het verleden, Zwalm, Nazareth, 45.

Bron: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Gemeenten: Brakel, Horebeke, Kruishoutem, Lierde, Zingem en Zwalm, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N4, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs:  Lanclus, Kathleen
Datum:


Je kan deze pagina citeren als: Lanclus, Kathleen: Koutermolen [online], https://id.erfgoed.net/teksten/45301 (geraadpleegd op )