Stadswoningen

Tekst van Etablissements Vve. Geo Köhler (https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/4686)

Voormalig dubbelhuis van zes traveeën en drie bouwlagen onder mansardedak (leien) met dito vensters, daterend uit de 19de eeuw (eerste helft?).

Sober bepleisterde en beschilderde gevel in neoclassicistische trant; poortrisaliet in de derde travee, op de bovenverdieping geflankeerd door pilasters in kolossale orde; horizontale belijning door middel van de band boven de arduinen sokkel, de imitatiebanden van de pui en de gekorniste puilijst, de in de zijtravee doorgetrokken lekdrempel en ten slotte het beëindigend "klassiek" hoofdgestel met kroonlijst op klossen.

Rechthoekige vensters, op de bovenverdieping gevat in bandomlijsting met waterlijst die op hoogste bouwlaag onmiddellijk wordt opgenomen in het doorlopend kordon. Borstweringen: rechthoekige spiegels op tweede bouwlaag en panelen afgelijnd door klossen met dropmotief en gekornist lijstje op de lagere hoogste bouwlaag.

Oorspronkelijke koetspoort in sobere bandomlijsting steunend op de vermelde sokkel en bekroond met een strakke kroonlijst; heden verbouwd als venster; huidige vleugeldeur in de eerste linker travee vermoedelijk verlaagde benedenvensters.


Bron: Goossens M.& Plomteux G. met medewerking van Linters A., Steyaert R., Illegems P. & De Barsée L. 1976: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen 3NA, Brussel - Gent.
Auteurs:  Goossens, Miek, Plomteux, Greet
Datum:


Je kan deze pagina citeren als: Goossens, Miek; Plomteux, Greet: Etablissements Vve. Geo Köhler [online], https://id.erfgoed.net/teksten/4686 (geraadpleegd op )