Traditioneel diephuis

Tekst van Traditioneel diephuis (https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/4767)

Diephuisje van twee traveeën en drie verdiepingen onder zadeldak (Vlaamse pannen), gedateerd 1642 in (recentere?) gevelsteen onder balkgat. Trapgevel in traditionele bak- en zandsteenbouw achter de bepleistering. Muurankers met krulmotief. Gekoppelde rechthoekige vensters met sporen van kwartholle zandstenen neggen doorlopende arduinen lekdrempels toegevoegd in de 19de eeuw. Rondboogvormig luik met diamantkopsluitsteen in top. Achtergevel: trapgevel.


Bron: Goossens M.& Plomteux G. met medewerking van Linters A., Steyaert R., Illegems P. & De Barsée L. 1976: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen 3NA, Brussel - Gent.
Auteurs:  Goossens, Miek, Plomteux, Greet
Datum: 1976


Je kan deze pagina citeren als: Goossens, Miek; Plomteux, Greet: Traditioneel diephuis [online], https://id.erfgoed.net/teksten/4767 (geraadpleegd op 09-05-2021)