Bijgebouw van de Academie

Tekst van Armenschool (https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/4854)

Bijgebouw van de Academie gelegen op de parking naast nummer 15. Baksteenbouw (19de eeuw) van acht + één travee en twee bouwlagen onder schilddak (roofing, nok parallel aan Blindestraat) op hoeken verlevendigd met imitatiebossages. Op binnenplaats: drie rechthoekige deuren geflankeerd door hardstenen zuilen en pilasters met Dorische kapitelen die een blind fries dragen, aansluitende gekorniste waterlijst en waaiervormig bovenlicht. Zijgevel geritmeerd door lisenen en doorlopend kordon; rondboogvormige (benedenverdieping) in rechthoekige vensters.


Bron: DE MUNCK-MANDERYCK M., DECONINCK-STEYAERT R. & PLOMTEUX G. met medewerking van LINTERS A. 1979: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 3nb, Brussel - Gent.
Auteurs:  Plomteux, Greet; Steyaert, Rita; Manderyck, Madeleine
Datum:


Je kan deze pagina citeren als: Plomteux, Greet; Steyaert, Rita; Manderyck, Madeleine: Armenschool [online], https://id.erfgoed.net/teksten/4854 (geraadpleegd op )