Vestingmuur en 22 kazematten

Tekst van Restanten van oude vestingen (https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/55974)

Oude Leielaan zonder nummer, rechts van nummer 92. Vestingmuur en verschillende boven elkaar gelegen kazematten in een rechterface van bastion nummer 8, gelegen haaks op de Oude Leielaan.

Reeks van 22 boven elkaar gelegen kazematten waarvan de elf bovenste dateren uit de Hollandse periode (1817-1830), eronder zijn vermoedelijk nog elf kazematten bewaard uit de tijd van Vauban (1679-1689). Bomvrije schuilplaatsen met rechthoekige plattegrond van gemetste baksteen onder dito tongewelf. De bovenste kazematten zijn voorzien van rechthoekige schietgaten. Geheel gerestaureerd door de VZW "Wonen en Werken" in de periode 1996-1999.

  • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumenten en Landschappen West-Vlaanderen, Cel Monumenten en Landschappen, archiefnummer W/00469 en W/01677.

Bron: De Gunsch A. & De Leeuw S. met medewerking van Scheir O. 2004: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Menen, Deelgemeenten Menen, Lauwe en Rekkem, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL7, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs:  Agentschap Onroerend Erfgoed
Datum: 2004


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed: Restanten van oude vestingen [online], https://id.erfgoed.net/teksten/55970 (geraadpleegd op 07-05-2021)