Hoekhuis met Rijkenhoek

Tekst van Den Rykenhoek (https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/5735)

Hoekhuis (Rijkenhoek) van vier traveeën, een afgeschuinde hoek en twee traveeën en vier bouwlagen onder hoog geknikt zadeldak (leien), volledig heropgebouwd in 1870. Lijstgevels van baksteen, vermoedelijk met gebruik van natuursteen voor decoratieve en constructieve elementen die echter heden bepleisterd zijn. Begane grond op sokkel van arduin met twee bewaarde rondboogvensters in de zijgevel (Rijkenhoek); hogerop rechthoekige vensters met sleutel, ijzeren leuning of paneelversiering, onderlijnd door gekorniste lijsten (tweede en derde bouwlaag). Accent op verhoogde hoek met balkon en bekronend driehoekig fronton met topstuk en windijzer, links en rechts klassieke kroonlijst op klossen en consoles, alternerend met de casementen van het fries. In de zijgevel: merkwaardige deuromlijsting in neobarokstijl: geblokte uitstralende rondboog van arduin met sleutel, imposten en hoge basis, gevat in een geprofileerde omlijsting met grillig beloop en gestrekte waterlijst; hierboven sierstuk met opschrift: "DEN RYCKENHOEK" bekroond door radvormig bovenlicht in omlijsting met driehoekige waterlijst.

  • Stadsarchief Antwerpen, Bouwdossiers D2, 1870, Modern Archief 20.130/1, dossier 34

Bron: DE MUNCK-MANDERYCK M., DECONINCK-STEYAERT R. & PLOMTEUX G. met medewerking van LINTERS A. 1979: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 3nb, Brussel - Gent.
Auteurs:  Plomteux, Greet; Steyaert, Rita; Manderyck, Madeleine
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Je kan deze tekst citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Den Rykenhoek [online], https://id.erfgoed.net/teksten/5735 (geraadpleegd op ).