Burgerhuis

Tekst van Burgerhuis in neorenaissancestijl (https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/6161)

Prachtig burgerhuis in neo-Florentijnse vroeg-renaissancestijl naar ontwerp van architect Ernest Stordiau (1887). Lijstgevel met parement van zandsteen en arduin op onderbouw met bossage, rechthoekige muuropeningen, een brede platte puilijst. Tweede bouwlaag met typische rondboogvensters in een geblokte omlijsting in de as, balkon met fraaie geajoureerde leuning. Derde bouwlaag gemarkeerd door een galerij van zes Ionische zuiltjes begrepen tussen een palmettenfries bovenaan, vlakke pilasters links en rechts en een kordon met meanders aan de basis. Bekroning met hoog entablement bestaande uit een lijst, een vlak fries en een gekorniste ver uitstekende kroonlijst.

  • Stadsarchief Antwerpen, Bouwdossiers D2, 1887, Modern Archief 20.233, doss. 709.

Bron: De Munck-Manderyck M., Deconinck-Steyaert R. & Plomteux G. met medewerking van Linters A. 1979: Inventaris van het cultuurbezit in Belgiƫ, Architectuur, Stad Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen 3NB, Brussel - Gent.
Auteurs:  Manderyck, Madeleine, Plomteux, Greet, Steyaert, Rita
Datum: 1979


Je kan deze pagina citeren als: Manderyck, Madeleine; Plomteux, Greet; Steyaert, Rita: Burgerhuis in neorenaissancestijl [online], https://id.erfgoed.net/teksten/6161 (geraadpleegd op 17-05-2021)