Algemeen Kinderziekenhuis Good-Engels

Tekst van Voormalig Meisjesweeshuis (https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/6385)

"Algemeen Kinderziekenhuis Good-Engels". Voormalig meisjesweeshuis ontworpen in 1876 en gebouwd in 1879-1882 onder leiding van E. Dieltiens.

Monumentaal complex in eclectische stijl bestaande uit een centrale achteruitwijkende inkompartij, aansluitende L-vormig opgestelde vleugels ten noorden en zuiden en een rechthoekige aan alle kanten ingebouwde binnenplaats ten oosten. Het open gedeelte tussen inkompartij en zijvleugels en tussen laatstgenoemde en nummer 25 is ingenomen door overdekte gangen, recente garage voor ziekenwagen en tuintjes en is aan de straatzijde afgesloten met ijzeren hekken; in het hek uiterst rechts is de vermelding "KINDERKRIBBE GOOD-ENGELS" verwerkt.

Ruwbouw van bak- en natuursteen, horizontaal gemarkeerd door lange, over heel het gebouw doorlopende speklagen, verticaal door per travee weerkerende lisenen met afgeschuinde kop en deksteen.

Inkompartij uitgewerkt als een burcht met vierkante donjon geflankeerd door zware driekwartronde hoektorens onder leien zadel- en kegeldaken. Rechthoekige poort met spitsbogig, door neogotische tracering gemarkeerd bovenlicht, gecantonneerd door versneden steunberen van natuursteen. In de bovenbouw, gevelbreed rondboogvenster met rijk kopmaaswerk. Imposante architraaf bekroond met opengewerkte galerij en geveltop met kantelen en torentjes. Geledingen der hoektorens en aanpalende gevels gemarkeerd door brede lijsten en indrukwekkende kroonlijst. Overige gevels met soberder uitzicht; zuidelijke zijgevel met loggia's en balkons en brede getande baksteenfries. Overwegend rechthoekige en licht getoogde muuropeningen; enkele spitsboogramen.

Bewaarde neogotische inkomhal: stergewelf met natuurstenen ribben op bewerkte consoles en bakstenen vulling. De rest van het interieur werd aangepast.

  • DE BARSEE L. 1964 De bouwkunst in de XIXde eeuw, in Genootschap voor Antwerpse Geschiedenis, Bouwstoffen voor de geschiedenis van Antwerpen in de XIXde eeuw, , Antwerpen, 249, 260.

Bron: Plomteux G. & Steyaert R. met medewerking van Wylleman L. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in Belgiƫ, Architectuur, Stad Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 3NC, Brussel - Turnhout.
Auteurs:  Plomteux, Greet, Steyaert, Rita
Datum:


Je kan deze pagina citeren als: Plomteux, Greet; Steyaert, Rita: Voormalig Meisjesweeshuis [online], https://id.erfgoed.net/teksten/6385 (geraadpleegd op )